שתי ידיים – עליזה פישמן

X

יש לי, יש לי
שתי ידיים
מוחאות הן,
אחת ושתיים
יש לי, יש לי
שתי ידיים
מוחאות הן,
אחת ושתיים
מעלה הן עולות,
מטה הן יורדות
מעלה הן עולות
ומתגלגלות
ונעלמות...
יש לי, יש לי
שתי ידיים
מוחאות הן,
אחת ושתיים
יש לי, יש לי
שתי ידיים
מוחאות הן,
אחת ושתיים
מעלה הן עולות,
מטה הן יורדות
מעלה הן עולות
ומתגלגלות
ונעלמות...
יש לי, יש לי
שתי ידיים
מוחאות הן,
אחת ושתיים
יש לי, יש לי
שתי ידיים
מוחאות הן,
אחת ושתיים
מעלה הן עולות,
מטה הן יורדות
מעלה הן עולות
ומתגלגלות
ונעלמות
יש לי, יש לי
שתי ידיים
מוחאות הן,
אחת ושתיים
יש לי, יש לי
שתי ידיים
מוחאות הן,
אחת ושתיים
מעלה הן עולות,
מטה הן יורדות
מעלה הן עולות
ומתגלגלות
ונעלמות
0
    Press enter for publication
שירי ילדים
שירים ראשונים בעברית