כפית ישראלית ביום 14 – יכול על

X

המילה יכול היא מילה בסיסית ביותר
משמעותה מסוגל, יש באפשרותו
"העיט יכול לעוף"
" לא יכולתי לבלום את הרכב"
אבל בעברית המדוברת קיים הצירוף הזה:
יכול על
משמעותו יכול להתגבר על, יכול לנצח את
למשל: " קבוצת הכדורסל השכונתית לא יכולה על הנבחרת הלאומית"
היא אינה יכולה לנצח אותה, להביס אותה.
או, "כל חומרי ההדברה ששמנו לא יכולים על הג'וקים האלה".
הם אינם מתגברים עליהם.
"כשאחנו יחד מי יכול עלינו? מי יכול לנצח אותנו?"
מקור הביטוי הזה "יכול על" הוא בשפה הערבית,
אבל גם בתנ"ך אנחנו מוצאים אותו במשמעות דומה
יכול ל-
כאשר כתוב במקרא יכול ל-
הכוונה היא
יכול להתגבר על
למשל : אצל יעקב אבינו כאשר הוא נאבק עם האיש בפרשת וישלח
"ויאבק איש עימו עד עלות השחר ויירא כי לא יכול לו"
האיש ראה שהוא אינו יכול לנצח את יעקב.
0
    לחץ "אנטר" לפרסום