כאן סקרנים | כיצד נקבע סדר האותיות במקלדת

X

למה האותיות במקלדת מסודרות ככה?
הן לא מופיעות לפי האל"ף בי"ת ואין לסידור שום היגיון אחר,
כמו נוחות או מהירות הקלדה.
זה לא במקרה. כי הסידור הזה נוצר במקור
למכונת כתיבה ביידיש לפני יותר ממאה שנה.
אז איך הוא הגיע לכאן?
מכונת הכתיבה הראשונה יוצרה על ידי חברת רמינגטון ב-1873.
האותיות באנגלית הופיעו לפי סידור חדש שנקרא "קוורטי",
שיצר הממציא כריסטופר שולס, סידור שנשאר איתנו עד היום.
שלושים שנה מאוחר יותר, ב-1903,
הוציאה חברת רמינגטון את מכונת הכתיבה הראשונה ביידיש
שכותבת מימין לשמאל.
סידור האותיות העבריות נקבע לפי השימוש שלהן בשפה.
כך שאותיות נפוצות ביידיש כמו עי"ן, יו"ד, אל"ף וטי"ת מוקמו במרכז,
ואותיות פחות נפוצות, נדחקו לשוליים.
מכיוון שביידיש אין ניקוד כמו בעברית,
וכמה מהתנועות מופיעות כאותיות מנוקדות בפני עצמן,
נוספו למקלדת גם מקשים מיוחדים
לאל"ף עם קמץ, פ"א דגושה, ובי"ת דגושה.
מקשים מיוחדים נוספו גם ליו"ד כפולה ולוו"ו כפולה,
צירופים נפוצים מאוד ביידיש.
מכונת הכתיבה ביידיש הפכה מהר מאוד להצלחה
בקרב יהודי ארה"ב ואירופה.
סופרים מוכרים כמו י. ל. פרץ ואחרים,
החלו להשתמש במכונות של רמינגטון.
חברת אנדרווד המתחרה לא נותרה חייבת,
וב-1911 הוציאה גם היא לראשונה מכונת כתיבה ביידיש
והעתיקה את סידור האותיות.
בפטנט שהגישה ב-1916 למכונת כתיבה שיודעת לכתוב
מימין וגם משמאל, אפילו הופיעו האותיות העבריות בסידור הזה.
שתי החברות המשיכו למכור גרסאות מתקדמות יותר
של מכונות כתיבה ביידיש עד שנות הארבעים של המאה העשרים.
אז החלה הפופולריות שלהן לרדת.
אך הכותבים הרבים שהשתמשו בהן לכתיבה ביידיש,
השתמשו בהן גם לכתיבה בעברית, והם כבר התרגלו לסידור.
לכן כשיוצרו בפעם הראשונה מכונות הכתיבה בעברית,
הן הופיעו בלי המקשים המיוחדים של היידיש,
אבל סידור האותיות נשאר זהה.
כשהופיעו המחשבים האישיים בראשית שנות השמונים,
איי-בי-אם וחברות אחרות העתיקו את אותו סידור
למקלדת המודרנית, וכך הוא נשאר איתנו עד היום.
הסידור הלא הגיוני הזה, גורם להקלדה איטית יותר
ויעילה פחות בעברית. וגם לטעויות.
אבל הרגלים, קשה מאוד לשנות.
כדי לפתור לפחות חלק קטן מהבעיות, הוציא השנה מכון התקנים הישראלי
תקן חדש לסידור מקלדת עברית.
התקן החדש מרחיק בין האותיות ו"ו ונו"ן סופית
כדי למנוע בלבול ביניהן,
ומשווה את מיקום המקשים של סימני הפיסוק בעברית למיקומם באנגלית.
כדי שנפסיק לסבול מהקלדת צד"י סופית במקום נקודה, למשל.
אבל ספק אם מכון התקנים יצליח להטמיע בציבור אפילו את זה.
וגם אם כן, ההקלדה הרגילה שלנו תמשיך להיות איטית בהרבה
ממה שהיא הייתה יכולה להיות.
הכול בגלל היידיש.
למה האותיות במקלדת מסודרות ככה?
הן לא מופיעות לפי האלף בית ואין לסידור שום היגיון אחר,
כמו נוחות או מהירות הקלדה.
זה לא במקרה. כי הסידור הזה נוצר במקור
למכונת כתיבה ביידיש לפני יותר ממאה שנה.
אז איך הוא הגיע לכאן?
מכונת הכתיבה הראשונה יוצרה על ידי חברת רמינגטון ב-1873.
האותיות באנגלית הופיעו לפי סידור חדש שנקראקוורטי”,
שיצר הממציא כריסטופר שולס, סידור שנשאר איתנו עד היום.
שלושים שנה מאוחר יותר, ב-1903,
הוציאה חברת רמינגטון את מכונת הכתיבה הראשונה ביידיש
שכותבת מימין לשמאל.
סידור האותיות העבריות נקבע לפי השימוש שלהן בשפה.
כך שאותיות נפוצות ביידיש כמו עין, יוד, אלף וטית מוקמו במרכז,
ואותיות פחות נפוצות, נדחקו לשוליים.
מכיוון שביידיש אין ניקוד כמו בעברית,
וכמה מהתנועות מופיעות כאותיות מנוקדות בפני עצמן,
נוספו למקלדת גם מקשים מיוחדים
לאלף עם קמץ, פא דגושה, ובית דגושה.
מקשים מיוחדים נוספו גם ליוד כפולה ולווו כפולה,
צירופים נפוצים מאוד ביידיש.
מכונת הכתיבה ביידיש הפכה מהר מאוד להצלחה
בקרב יהודי ארהב ואירופה.
סופרים מוכרים כמו י. ל. פרץ ואחרים,
החלו להשתמש במכונות של רמינגטון.
חברת אנדרווד המתחרה לא נותרה חייבת,
וב-1911 הוציאה גם היא לראשונה מכונת כתיבה ביידיש
והעתיקה את סידור האותיות.
בפטנט שהגישה ב-1916 למכונת כתיבה שיודעת לכתוב
מימין וגם משמאל, אפילו הופיעו האותיות העבריות בסידור הזה.
שתי החברות המשיכו למכור גרסאות מתקדמות יותר
של מכונות כתיבה ביידיש עד שנות הארבעים של המאה העשרים.
אז החלה הפופולריות שלהן לרדת.
אך הכותבים הרבים שהשתמשו בהן לכתיבה ביידיש,
השתמשו בהן גם לכתיבה בעברית, והם כבר התרגלו לסידור.
לכן כשיוצרו בפעם הראשונה מכונות הכתיבה בעברית,
הן הופיעו בלי המקשים המיוחדים של היידיש,
אבל סידור האותיות נשאר זהה.
כשהופיעו המחשבים האישיים בראשית שנות השמונים,
איי-בי-אם וחברות אחרות העתיקו את אותו סידור
למקלדת המודרנית, וכך הוא נשאר איתנו עד היום.
הסידור הלא הגיוני הזה, גורם להקלדה איטית יותר
ויעילה פחות בעברית. וגם לטעויות.
אבל הרגלים, קשה מאוד לשנות.
כדי לפתור לפחות חלק קטן מהבעיות, הוציא השנה מכון התקנים הישראלי
תקן חדש לסידור מקלדת עברית.
התקן החדש מרחיק בין האותיות וו ונון סופית
כדי למנוע בלבול ביניהן,
ומשווה את מיקום המקשים של סימני הפיסוק בעברית למיקומם באנגלית.
כדי שנפסיק לסבול מהקלדת צדי סופית במקום נקודה, למשל.
אבל ספק אם מכון התקנים יצליח להטמיע בציבור אפילו את זה.
וגם אם כן, ההקלדה הרגילה שלנו תמשיך להיות איטית בהרבה
ממה שהיא הייתה יכולה להיות.
הכול בגלל היידיש.
0
    לחץ "אנטר" לפרסום
כאן סקרנים
ערוץ כאן