אין לי ארץ אחרת – גלי עטרי

X

אין לי ארץ אחרת
גם אם אדמתי בוערת
רק מילה בעברית
חודרת אל עורקיי, אל נשמתי
בגוף כואב, בלב רעב
כאן הוא ביתי
לא אשתוק, כי ארצי
שינתה את פניה
לא אוותר לה, אזכיר לה
ואשיר כאן באוזניה
עד שתפקח את עיניה
אין לי ארץ אחרת
גם אם אדמתי בוערת
רק מילה בעברית
חודרת אל עורקיי, אל נשמתי
בגוף כואב, בלב רעב
כאן הוא ביתי
לא אשתוק, כי ארצי
שינתה את פניה
לא אוותר לה, אזכיר לה
ואשיר כאן באוזניה
עד שתפקח את עיניה
אין לי ארץ אחרת
עד שתחדש ימיה
עד שתפקח את עיניה
אין לי ארץ אחרת
גם אם אדמתי בוערת
רק מילה בעברית
חודרת אל עורקיי, אל נשמתי
בגוף כואב, בלב רעב
כאן הוא ביתי
בגוף כואב, בלב רעב
כאן הוא ביתי.
אין לי ארץ אחרת

גם אם אדמתי בוערת

רק מילה בעברית
חודרת אל עורקיי, אל נשמתי

בגוף כואב, בלב רעב

כאן הוא ביתי

לא אשתוק, כי ארצי
שינתה את פניה

לא אוותר לה, אזכיר לה

ואשיר כאן באוזניה

עד שתפקח את עיניה

אין לי ארץ אחרת

גם אם אדמתי בוערת

רק מילה בעברית
חודרת אל עורקיי, אל נשמתי

בגוף כואב, בלב רעב

כאן הוא ביתי

לא אשתוק, כי ארצי
שינתה את פניה

לא אוותר לה, אזכיר לה

ואשיר כאן באוזניה

עד שתפקח את עיניה

אין לי ארץ אחרת

עד שתחדש ימיה

עד שתפקח את עיניה

אין לי ארץ אחרת

גם אם אדמתי בוערת

רק מילה בעברית
חודרת אל עורקיי, אל נשמתי

בגוף כואב, בלב רעב

כאן הוא ביתי

בגוף כואב, בלב רעב

כאן הוא ביתי.
0
    לחץ "אנטר" לפרסום
אהוד מנור
גלי עטרי
ימין ושמאל
קורין אלאל
שטחים תמורת שלום