אינך יכולה – החלונות הגבוהים

X

אינך יכולה ככה סתם ללכת
אינך יכולה לעזוב אותי
אינך יכולה כי עכשיו שלכת
יש גשם בחוץ ואת נשארת איתי
אפילו אם תגידי: "זה לא כדאי"
אפילו אם תגידי: "לא, אין לי פנאי"
אפילו אם תגידי: "לך לך מעלי".
אם רק תבקשי להרגיש בבית
את שחור צמתך חרש אלטף
ואם תבקשי לא לבכות הליל
אשב לידך וגם אתן לך כתף.
אפילו אם תגידי: "זה לא כדאי"
אפילו אם תגידי: "לא, אין לי פנאי"
אפילו אם תגידי: "לך לך מעלי".
ואם תבקשי מעלי לברוח
אפתח את דלתי לך, ילדה קטנה
ואם תבקשי את פני לשכוח
אתן לך בלחי נשיקה אחרונה.
אפילו אם תגידי: "לא כדאי"
אפילו אם תגידי: "אין לי פנאי"
אפילו אם תגידי: "לך לך מעלי".
אינך יכולה ככה סתם ללכת
יש גשם בחוץ ואת נשארת איתי.
אינך יכולה ככה סתם ללכת
אינך יכולה לעזוב אותי
אינך יכולה כי עכשיו שלכת
יש גשם בחוץ ואת נשארת איתי
אפילו אם תגידי: "זה לא כדאי"
אפילו אם תגידי: "לא, אין לי פנאי"
אפילו אם תגידי: "לך לך מעלי".
אם רק תבקשי להרגיש בבית
את שחור צמתך חרש אלטף
ואם תבקשי לא לבכות הליל
אשב לידך וגם אתן לך כתף.
אפילו אם תגידי: "זה לא כדאי"
אפילו אם תגידי: "לא, אין לי פנאי"
אפילו אם תגידי: "לך לך מעלי".
ואם תבקשי מעלי לברוח
אפתח את דלתי לך, ילדה קטנה
ואם תבקשי את פני לשכוח
אתן לך בלחי נשיקה אחרונה.
אפילו אם תגידי: "לא כדאי"
אפילו אם תגידי: "אין לי פנאי"
אפילו אם תגידי: "לך לך מעלי".
אינך יכולה ככה סתם ללכת
יש גשם בחוץ ואת נשארת איתי.
0
    לחץ "אנטר" לפרסום
החלונות הגבוהים
יורם טהרלב
שירי אהבה
שמוליק קראוס