מלך זילברשלג | תדריך לקראת חודש הרחמים והסליחות

X

א-לול!
שמעתם פעם את השאגה הזאת?
כי מאות אלפי בני ישיבה שומעים אותה מדי שנה במשך חודש,
שאגה שהיא מין ניעור שמזכיר להם לחזור בתשובה.
כן, גם חרדים חוזרים בתשובה.
אלול הוא החודש האחרון בשנה העברית,
החודש שלפני הימים הנוראיים, שהם כידוע ראש השנה ויום כיפור,
הימים שדורשים מאיתנו הכנה מיוחדת.
להכנה הזאת קוראים חודש הרחמים והסליחות.
עדות המזרח יגידו סליחות החל מראש החודש,
בעוד האשכנזים? הם יגידו רק משבוע לפני ראש השנה.
אבל בואו לא נשכח שהם אוכלים קטניות בפסח
ובשר בתשעת הימים, אז פיטים, לא?
אז מה קורה באלול?
באלול הפחד מרחף בחלל האוויר.
אנחנו אוכלים פחות, ישנים פחות וגם... גם מדברים פחות.
כל מעשה טוב יכול לסייע לנו. מה לא עושים כדי לזכות במשפט?
אלול הוא לא שם של חודש, אלול הוא...
חכמינו אמרו שאפילו דגים שבים רועדים.
נגיד ילד בן 13, אוקיי? בר מצווה, עכשיו סיים חיידר.
זאת אומרת, בית ספר יסודי. לאן הולך?
נכון, לישיבה.
הדבר הראשון שהוא נתקל בו בישיבה הוא אלול.
ישר מהסינר של אימא הוא נכנס לסטרס
של החודש הכי מלחיץ והכי מפחיד בשנה הישיבתית.
מי אמר שלחרדים אין טירונות?
בהשאלה ממצוות ראש השנה
כל החודש כל בוקר כל בית כנסת ישמע את תקיעת השופר
כדי להזהיר ולעורר את הציבור לחזור בתשובה.
אחד מגדולים האדמו"רים החרדיים אמר פעם באירוניה, כן?
שלוש מצוות גדולות לקחו לנו החילונים בדורות האחרונים:
את מצוות יישוב הארץ לקחו החלוצים,
את לשון הקודש לקח לנו אליעזר בן יהודה
וגם החזרה בתשובה, רוב החוזרים חילונים.
טוב, אז לפחות באלול גם חרדים חוזרים בתשובה.
אלול!
א-לול!
שמעתם פעם את השאגה הזאת?
כי מאות אלפי בני ישיבה שומעים אותה מדי שנה במשך חודש,
שאגה שהיא מין ניעור שמזכיר להם לחזור בתשובה.
כן, גם חרדים חוזרים בתשובה.
אלול הוא החודש האחרון בשנה העברית,
החודש שלפני הימים הנוראיים, שהם כידוע ראש השנה ויום כיפור,
הימים שדורשים מאיתנו הכנה מיוחדת.
להכנה הזאת קוראים חודש הרחמים והסליחות.
עדות המזרח יגידו סליחות החל מראש החודש,
בעוד האשכנזים? הם יגידו רק משבוע לפני ראש השנה.
אבל בואו לא נשכח שהם אוכלים קטניות בפסח
ובשר בתשעת הימים, אז פיטים, לא?
אז מה קורה באלול?
באלול הפחד מרחף בחלל האוויר.
אנחנו אוכלים פחות, ישנים פחות וגםגם מדברים פחות.
כל מעשה טוב יכול לסייע לנו. מה לא עושים כדי לזכות במשפט?
אלול הוא לא שם של חודש, אלול הוא
חכמינו אמרו שאפילו דגים שבים רועדים.
נגיד ילד בן 13, אוקיי? בר מצווה, עכשיו סיים חיידר.
זאת אומרת, בית ספר יסודי. לאן הולך?
נכון, לישיבה.
הדבר הראשון שהוא נתקל בו בישיבה הוא אלול.
ישר מהסינר של אימא הוא נכנס לסטרס
של החודש הכי מלחיץ והכי מפחיד בשנה הישיבתית.
מי אמר שלחרדים אין טירונות?
בהשאלה ממצוות ראש השנה
כל החודש כל בוקר כל בית כנסת ישמע את תקיעת השופר
כדי להזהיר ולעורר את הציבור לחזור בתשובה.
אחד מגדולים האדמו"רים החרדיים אמר פעם באירוניה, כן?
שלוש מצוות גדולות לקחו לנו החילונים בדורות האחרונים:
את מצוות יישוב הארץ לקחו החלוצים,
את לשון הקודש לקח לנו אליעזר בן יהודה
וגם החזרה בתשובה, רוב החוזרים חילונים.
טוב, אז לפחות באלול גם חרדים חוזרים בתשובה.
אלול!

ימים נוראים – ראש השנה ויום הכיפורים.
פיטים – יש שוויון ביניהם, תיקו.
חיידר – מסגרת חינוך יהודית עתיקה (וגם חרדית כיום) שבה ילדים לומדים תורה. מקביל לבית ספר יסודי.

אליעזר בן יהודהמחייה השפה העברית.

0
    לחץ "אנטר" לפרסום
אלול
חרדים
ימים נוראים
מלך זילברשלג
ערוץ כאן