אליעזר בן יהודה – מתי כספי

X

--
כמו הנביאים הקנאים לשם
הוא קינא לפועל ולתואר ולשם.
ובחצות, העששית בחלונו,
היה רושם במילונו תילי תילים מילים יפות,
מילים עפות,
מתגלגלות מן הלשון.
אליעזר,
מתי תשכב לישון הן קומתך כמעט אפיים שחה
והעברית אשר חיכתה אלפיים
היא תמתין לך עד בוא השחר.
אליעזר בן יהודה
יהודי מבדח
מילים מילים, מילים מילים
הוא בדה ממוחו הקודח.
--
אם נמה העברית אלפיים,
נו אז מה,
הבה נעירנה ונמציא את היוזמה,
את המגהץ, את הפצצה, את הריהוט
בקצה נוצה בכתב רהוט כתב כרובית,
כתב גלידה,
כתב את כל
את כל מילון בן יהודה.
ועוד הוסיף מילים לברוא
ונוצתו המהירה לא נחה
והשפה גדלה
ולא הכירה את מראה דמותה
את מראה דמותה בבוא השחר.
אליעזר בן יהודה
יהודי מבדח
מילים מילים, מילים מילים
הוא בדה ממוחו הקודח.
--
ובן נולד לו, וכזאת האיש אמר:
זה הבכור אקרא לו בן יהודה איתמר
שמינקות ועד קמילה, מיום בואו בברית מילה ועד מותו -
כרותה לו ברית עם העברית
ומלחמה לו את הלעז להכרית.
איתמר - אכן היה לגבר,
קומת תמר ויפי צורה וסבר,
והלשון בפיו היתה שפת עבר.
איתמר בן אבי,
שאביו היה נביא
גבר כלבבי.
אליעזר בן יהודה
יהודי מבדח
מילים מילים, מילים מילים
הוא בדה ממוחו הקודח.
הוא בדה ממוחו הקודח.
--

כמו הנביאים הקנאים לשם

הוא קינא לפועל ולתואר ולשם.

ובחצות, העששית בחלונו,

היה רושם במילונו תילי תילים
מילים יפות,

מילים עפות,

מתגלגלות מן הלשון.

אליעזר,
מתי תשכב לישון
הן קומתך כמעט אפיים שחה

והעברית אשר חיכתה אלפיים

היא תמתין לך עד בוא השחר.

אליעזר בן יהודה

יהודי מבדח

מילים מילים, מילים מילים

הוא בדה ממוחו הקודח.


אם נמה העברית אלפיים,
נו אז מה,

הבה נעירנה ונמציא את היוזמה,

את המגהץ, את הפצצה, את הריהוט

בקצה נוצה בכתב רהוט
כתב כרובית,
כתב גלידה,

כתב את כל
את כל מילון בן יהודה.

ועוד הוסיף מילים לברוא

ונוצתו המהירה לא נחה

והשפה גדלה

ולא הכירה את מראה דמותה

את מראה דמותה בבוא השחר.

אליעזר בן יהודה

יהודי מבדח

מילים מילים, מילים מילים

הוא בדה ממוחו הקודח.


ובן נולד לו, וכזאת האיש אמר:

זה הבכור אקרא לו בן יהודה איתמר

שמינקות ועד קמילה, מיום בואו
בברית מילה ועד מותו

כרותה לו ברית עם העברית

ומלחמה לו את הלעז להכרית.
איתמראכן היה לגבר,

קומת תמר ויפי צורה וסבר,

והלשון בפיו היתה שפת עבר.

איתמר בן אבי,

שאביו היה נביא

גבר כלבבי.
אליעזר בן יהודה

יהודי מבדח

מילים מילים, מילים מילים

הוא בדה ממוחו הקודח.

הוא בדה ממוחו הקודח.

אקורדים לשיר "אליעזר בן יהודה".

0
    לחץ "אנטר" לפרסום
אליעזר בן יהודה
השפה העברית
ירון לונדון
מתי כספי