אלף כבאים – דודה

X

אלף כבאים
לא יצליחו לכבות אותי,
אלף כבאים
לא יצליחו לכבות אותי.
מלמטה הסולם עולה
להתקרב אלי הוא מנסה,
מגיע?
לא מגיע, לא מגיע.
אלף דוקטורים
לא יצליחו לאשפז אותי,
אלף דוקטורים
לא יצליחו לאשפז אותי,
הנה שמה הרופא צועק,
מתקרב אלי עם המזרק,
מגיע?
לא מגיע, לא מגיע.
אלף ספרים
לא יצליחו לספר אותי,
לא, לא
אלף ספרים
לא יצליחו לספר אותי,
מספריים, מתקרב לראש
ת'אוזניים הוא רוצה לחתוך
מגיע?
לא מגיע, לא מגיע.
אלף כבאים
לא יצליחו לכבות אותי,
אלף כבאים
לא יצליחו לכבות אותי.
לכבות אותי
אלף כבאים, לא יצליחו לכבות
לכבות אותי, לכבות אותי.
ווא או או, ווא או אי
לא יצליחו לכבות אותי
ווא או או, ווא או אי
לא יצליחו לכבות אותי
ווא או או, ווא או אי
לא יצליחו לכבות אותי
אלף כבאים, לא יצליחו לכבות
אלפיים צבעים, לא יצליחו לכבות
ארבע מאות אלף פרשים, לא יצליחו לכבות
מיליון ותשע מאות תשעים, לא יצליחו לכבות
אלף כבאים, לא יצליחו לכבות אותי
אלף כבאים 
לא יצליחו לכבות אותי,
אלף כבאים
לא יצליחו לכבות אותי.
מלמטה הסולם עולה
להתקרב אלי הוא מנסה,
מגיע?
לא מגיע, לא מגיע.
אלף דוקטורים
לא יצליחו לאשפז אותי,
אלף דוקטורים
לא יצליחו לאשפז אותי,
הנה שמה הרופא צועק,
מתקרב אלי עם המזרק,
מגיע?
לא מגיע, לא מגיע.
אלף ספרים
לא יצליחו לספר אותי,
לא, לא
אלף ספרים
לא יצליחו לספר אותי,
מספריים, מתקרב לראש
ת'אוזניים הוא רוצה לחתוך
מגיע?
לא מגיע, לא מגיע.
אלף כבאים
לא יצליחו לכבות אותי,
אלף כבאים
לא יצליחו לכבות אותי.
לכבות אותי
אלף כבאים, לא יצליחו לכבות
לכבות אותי, לכבות אותי.
ווא או או, ווא או אי
לא יצליחו לכבות אותי
ווא או או, ווא או אי
לא יצליחו לכבות אותי
ווא או או, ווא או אי
לא יצליחו לכבות אותי
אלף כבאים, לא יצליחו לכבות
אלפיים צבעים, לא יצליחו לכבות
ארבע מאות אלף פרשים, לא יצליחו לכבות
מיליון ותשע מאות תשעים, לא יצליחו לכבות
אלף כבאים, לא יצליחו לכבות אותי
 
0
    לחץ "אנטר" לפרסום
גידי גוב
דני סנדרסון
שירים קלסיים
שירים ראשונים בעברית