אנחנו לא צריכים – שלמה ארצי

X

---
כבר יבשו עינינו מדמעות,
ופינו כבר נותר אילם בלי קול.
מה עוד נבקש, אמור מה עוד? כמעט ביקשנו לנו את הכל.
את הגשם תן רק בעיתו, ובאביב פזר לנו פרחים,
ותן שיחזור שוב לביתו,
יותר מזה אנחנו לא צריכים.
-
כבר כאבנו אלף צלקות,
עמוק בפנים הסתרנו אנחה.
כבר יבשו עינינו מלבכות - אמור שכבר עמדנו במבחן.
את הגשם תן רק בעיתו,ובאביב פזר לנו פרחים,
ותן לה להיות שנית איתו
יותר מזה אנחנו לא צריכים.
-
כבר כיסינו תל ועוד אחד,
טמנו את ליבנו בין ברושים.
עוד מעט תפרוץ האנחה - קבל זאת כתפילה מאוד אישית.
את הגשם תן רק בעיתו, ובאביב פזר לנו פרחים,
ותן לנו לשוב ולראותו -
יותר מזה אנחנו לא צריכים.
את הגשם תן רק בעיתו, ובאביב פזר לנו פרחים,
ותן לנו לשוב ולראותו -
יותר מזה אנחנו לא צריכים.
-
כבר יבשו עינינו מדמעות,
ופינו כבר נותר אילם בלי קול.
מה עוד נבקש, אמור מה עוד?
כמעט ביקשנו לנו את הכל.
את הגשם תן רק בעיתו,
ובאביב פזר לנו פרחים,
ותן שיחזור שוב לביתו,
יותר מזה אנחנו לא צריכים.
כבר כאבנו אלף צלקות,
עמוק בפנים הסתרנו אנחה.
כבר יבשו עינינו מלבכות
אמור שכבר עמדנו במבחן.
את הגשם תן רק בעיתו,
ובאביב פזר לנו פרחים,
ותן לה להיות שנית איתו
יותר מזה אנחנו לא צריכים.
כבר כיסינו תל ועוד אחד,
טמנו את ליבנו בין ברושים.
עוד מעט תפרוץ האנחה
קבל זאת כתפילה מאוד אישית.
את הגשם תן רק בעיתו,
ובאביב פזר לנו פרחים,
ותן לנו לשוב ולראותו -
יותר מזה אנחנו לא צריכים.
את הגשם תן רק בעיתו,
ובאביב פזר לנו פרחים, 
ותן לנו לשוב ולראותו
יותר מזה אנחנו לא צריכים.

אקורדים לשיר "אנחנו לא צריכים".

0
    לחץ "אנטר" לפרסום
גלעד שליט
חייל חטוף
מלחמת יום הכיפורים
שלמה ארצי