אני ואתה נשנה את העולם – אריק איינשטיין

X

אני ואתה נשנה את העולם,
אני ואתה אז יבואו כבר כולם,
אמרו את זה קודם לפני, לא משנה
אני ואתה נשנה את העולם.
אני ואתה ננסה מהתחלה,
יהיה לנו רע, אין דבר זה לא נורא
אמרו את זה קודם לפני, זה לא משנה
אני ואתה נשנה את העולם,
אני ואתה נשנה את העולם,
אני ואתה אז יבואו כבר כולם,
אמרו את זה קודם לפני, לא משנה
אני ואתה נשנה את העולם.
אני ואתה נשנה את העולם,
אני ואתה אז יבואו כבר כולם,
אמרו את זה קודם לפני, לא משנה
אני ואתה נשנה את העולם.
אני ואתה ננסה מהתחלה,
יהיה לנו רע, אין דבר זה לא נורא
אמרו את זה קודם לפני, זה לא משנה
אני ואתה נשנה את העולם,
אני ואתה נשנה את העולם,
אני ואתה אז יבואו כבר כולם,
אמרו את זה קודם לפני, לא משנה
אני ואתה נשנה את העולם.
0
    לחץ "אנטר" לפרסום
אריק איינשטיין
מיקי גבריאלוב
שירים קלסיים