בית חלומותיי – נעמי שמר

X

בבית חלומותיי אשר בראש גבעה
תנור גדול אבנה ואש תמיד תבער
וחלונות שבעה וארובה גבוהה
בבית חלומותיי אשר בראש גבעה
אני תנור גדול אבנה ואש תמיד תבער
בבית חלומותיי שלי אשר אבנה בראש גבעה
אל בית חלומותיי המסויד לבן
הגפן תטפס ישר מן הבוסתן
חרוב גם תאנה יהיו לי כמובן
בבית חלומותיי המסויד לבן
הגפן תטפס אליי ישר מן הבוסתן
אל בית חלומותיי שלי המסויד כולו לבן
על בית חלומותיי, הלא איני יודעת כלום
ככל חלומותיי אפל הוא וחתום
ולי הוא מחכה בסבלנות אי שם
אולי בראש הרים, אולי על חוף הים
אולי הוא בית חומה נטוש ונעזב
אולי הוא צריף קטן, אולי מגדל שנהב
דבר אחד עליו ידוע לי עכשיו -
יגור בו איש אחד אשר אותי יאהב
אולי הוא צריף קטן של עץ, אולי מגדל שנהב
אבל יגור בו איש אחד אשר אותי מאד יאהב
בבית חלומותיי 
הלא זה בית חלומותיי.
בבית חלומותיי אשר בראש גבעה
תנור גדול אבנה ואש תמיד תבער
וחלונות שבעה וארובה גבוהה
בבית חלומותיי אשר בראש גבעה
אני תנור גדול אבנה ואש תמיד תבער
בבית חלומותיי שלי אשר אבנה בראש גבעה
אל בית חלומותיי המסויד לבן
הגפן תטפס ישר מן הבוסתן
חרוב גם תאנה יהיו לי כמובן
בבית חלומותיי המסויד לבן
הגפן תטפס אליי ישר מן הבוסתן
אל בית חלומותיי שלי המסויד כולו לבן
על בית חלומותיי, הלא איני יודעת כלום
ככל חלומותיי אפל הוא וחתום
ולי הוא מחכה בסבלנות אי שם
אולי בראש הרים, אולי על חוף הים
אולי הוא בית חומה נטוש ונעזב
אולי הוא צריף קטן, אולי מגדל שנהב
דבר אחד עליו ידוע לי עכשיו
יגור בו איש אחד אשר אותי יאהב
אולי הוא צריף קטן של עץ, אולי מגדל שנהב
אבל יגור בו איש אחד אשר אותי מאד יאהב
בבית חלומותיי 
הלא זה בית חלומותיי.
0
    לחץ "אנטר" לפרסום
נעמי שמר