בלדה לשוטר – אושיק לוי

X

כל הרחובות כבר ריקים, הסמטאות כולן שלו
שוב הוא לבדו שוב רק עם צילו.
כל הרחובות כבר ריקים, הסמטאות כולן שלו
אין מה למהר או לאחר.
לו להשיב ניתן, את מחוגי הזמן
איזה עולם נפלא הוא היה בונה -לו
רק להשיב ניתן את שחלף מזמן
איך העולם אז היה משתנה.
עשר שנים לפחות, הוא מהלך בין הצללים
שוב ושוב סובב, את הגלגלים.
עשר שנים לפחות, הוא מהלך בין הצללים
אין מי לאהוב או לעזוב.
לו להשיב ניתן, את מחוגי הזמן
איזה עולם נפלא הוא היה בונה- לו
רק להשיב ניתן, את שחלף מזמן
איך העולם אז היה משתנה.
בוקר אפור באוויר, הסמטאות כבר לא שלו
שוב אומרים לו לך, שוב אומרים לו בוא.
בוקר אפור באוויר, שוב משנה את התמונה
שמש אט יוצאת מנדנה.
כל הרחובות כבר ריקים, הסמטאות כולן שלו
שוב הוא לבדו שוב רק עם צילו.
כל הרחובות כבר ריקים, הסמטאות כולן שלו
אין מה למהר או לאחר.
לו להשיב ניתן, את מחוגי הזמן
איזה עולם נפלא הוא היה בונה -לו
רק להשיב ניתן את שחלף מזמן
איך העולם אז היה משתנה.
עשר שנים לפחות, הוא מהלך בין הצללים
שוב ושוב סובב, את הגלגלים.
עשר שנים לפחות, הוא מהלך בין הצללים
אין מי לאהוב או לעזוב.
לו להשיב ניתן, את מחוגי הזמן
איזה עולם נפלא הוא היה בונה- לו
רק להשיב ניתן, את שחלף מזמן
איך העולם אז היה משתנה.
בוקר אפור באוויר, הסמטאות כבר לא שלו
שוב אומרים לו לך, שוב אומרים לו בוא.
בוקר אפור באוויר, שוב משנה את התמונה
שמש אט יוצאת מנדנה.
0
    לחץ "אנטר" לפרסום
אהוד מנור
אושיק לוי
נורית הירש
שירים קלסיים