גיל גיל גול – דתיה בן דור

X

במיטה אחת לא כל כך גדולה
ארבעה שובבים טרללללה.
אמר הקטן:
"בואו נתגלגל
ומי שנופל נופל".
וגיל גיל גול וגיל גיל גל...
והופ!
שובב אחד נפל
במיטה אחת לא כל כך גדולה
שלושה שובבים טרללללה.
אמר הקטן:
"בואו נתגלגל
ומי שנופל נופל".
וגיל גיל גול וגיל גיל גל...
והופ!
שובב אחד נפל
במיטה אחת לא כל כך גדולה
שני שובבים טרללללה.
אמר הקטן:
"בואו נתגלגל
ומי שנופל נופל".
וגיל גיל גול וגיל גיל גל...
והופ!
שובב אחד נפל
במיטה אחת לא כל כך גדולה
שובב אחד טרללללה.
אמר הקטן:
"ליל מנוחה
לי ולכל המשפחה".
ונים נים נום ונים נים נם
והס...
שובב אחד נירדם.
במיטה אחת לא כל כך גדולה
ארבעה שובבים טרללללה.
אמר הקטן:
"בואו נתגלגל
ומי שנופל נופל".
וגיל גיל גול וגיל גיל גל
והופ!
שובב אחד נפל
במיטה אחת לא כל כך גדולה
שלושה שובבים טרללללה.
אמר הקטן:
"בואו נתגלגל
ומי שנופל נופל".
וגיל גיל גול וגיל גיל גל
והופ!
שובב אחד נפל
במיטה אחת לא כל כך גדולה
שני שובבים טרללללה.
אמר הקטן:
"בואו נתגלגל
ומי שנופל נופל".
וגיל גיל גול וגיל גיל גל
והופ!
שובב אחד נפל
במיטה אחת לא כל כך גדולה
שובב אחד טרללללה.
אמר הקטן:
"ליל מנוחה
לי ולכל המשפחה".
ונים נים נום ונים נים נם
והס
שובב אחד נירדם.
0
    לחץ "אנטר" לפרסום
דתיה בן דור
שירי ילדים