דויד מלך ישראל – רחוב סומסום

X

דוד,
מלך ישראל!
חי, חי
וקיים!
דוד מלך ישראל
חי, חי וקיים!
דוד מלך ישראל
חי, חי וקיים!
דוד,
מלך ישראל!
חי, חי
וקיים!
דוד מלך ישראל
חי, חי וקיים!
דוד מלך ישראל
חי, חי
וקיים!
דוד,
מלך ישראל!
חי, חי
וקיים!
דוד מלך ישראל
חי, חי וקיים!
דוד מלך ישראל
חי, חי וקיים!
דוד,
מלך ישראל!
חי, חי
וקיים!
דוד מלך ישראל
חי, חי וקיים!
דוד מלך ישראל
חי, חי
וקיים!
0
    לחץ "אנטר" לפרסום
דויד המלך
שירים ראשונים בעברית