דוקותיים – מתכנן המסגדים

X

מה גובה הצריח הכי גבוה שבנית? -ארבעים וחמש מטר יש.
לא מרשים אותי. הייתי צריך להביא להם אישור של התעופה האזרחית וגם הצבא.
אמרתי, "טוב, תעופה צריך, מבין, אבל למה הצבא"?
סלאם עליכום, שלום, למי שלא מדבר ערבית,
אני חוסני קטאוי, מהנדס במקצוע,
מתכנן מסגדים.
תראה איזה אוויר נחמד נמצא.
אתה צריך להציג את המסגד כמבנה מפואר.
תיראה גבוה, תיראה גדול.
זה דברים שהם אומרים לך, "אתה חלש מול אלוהים."
אני מצד שני באבן-יהודה ואני עובד עם ישראלים
שהם גם עושים את העבודה. -והם גם מתכננים מסגדים?
מה זאת אומרת? אני נותן להם את ההוראות והם עושים.
המסגד בג'לג'וליה,
החלטנו לעשות תכנון כמו מסגד אל-אומאווי בדמשק,
אבל בסוף הוא מאוד מאוד יקר
ואז עלה לנו הרעיון ללכת בסגנון קובת-א-סחרה.
יש בעיה. יש בעיה של כסף.
לעמאן יש מסגד שבנה אותו מלך. אז מה?
אם בנה אותו מלך, אני לא אצפה... כמו שאנחנו בונים.
יש מסגד באבו-גוש, עשרה מיליון דולר.
איפה פה אפשר לגייס 10 מיליון דולר בכלל?
פעם הייתי יכול לקבל תרומות מאיפה שאתה רצית.
מקבלים מקטאר, ממרוקו, גם מערב הסעודית.
לפני 6 שנים, 7 שנים, מנעו בכלל טוטאלית,
כי כל אחד שעושה דבר כזה היום, בעיני השלטונות הוא אנטי-ישראלי.
שיפקחו על הכספים, מאיפה הם ולאן הולכים,
אבל שייתנו לנו לבנות את מבני הדת שלנו,
ולהרגיש שאנחנו באמת חופשיים לעשות
ומה שאנחנו יכולים לבנות בעצמנו, אנחנו נבנה.
כל יום שישי מבקשים מאנשים לתרום.
יש גם בעלי מקצוע שתורמים עבודה,
יש ספקים שתורמים חומרים שלהם,
נשים תורמות את הזהב שלהן!
ככה בונים מסגד.
זה לא נכון שיש פה התרסה ויש נגד.
זה אנשים שרוצים לקיים את הפולחן שלהם, להתפלל ולבוא הביתה.
מה גובה הצריח הכי גבוה שבנית? -ארבעים וחמש מטר יש.
לא מרשים אותי. הייתי צריך להביא להם אישור של התעופה האזרחית וגם הצבא.
אמרתי, "טוב, תעופה צריך, מבין, אבל למה הצבא"?
סלאם עליכום, שלום, למי שלא מדבר ערבית,
אני חוסני קטאוי, מהנדס במקצוע,
מתכנן מסגדים.
תראה איזה אוויר נחמד נמצא.
אתה צריך להציג את המסגד כמבנה מפואר.
תיראה גבוה, תיראה גדול.
זה דברים שהם אומרים לך, "אתה חלש מול אלוהים."
אני מצד שני באבן-יהודה ואני עובד עם ישראלים
שהם גם עושים את העבודה. -והם גם מתכננים מסגדים?
מה זאת אומרת? אני נותן להם את ההוראות והם עושים.
המסגד בג'לג'וליה,
החלטנו לעשות תכנון כמו מסגד אל-אומאווי בדמשק,
אבל בסוף הוא מאוד מאוד יקר
ואז עלה לנו הרעיון ללכת בסגנון קובת-א-סחרה.
יש בעיה. יש בעיה של כסף.
לעמאן יש מסגד שבנה אותו מלך. אז מה?
אם בנה אותו מלך, אני לא אצפהכמו שאנחנו בונים.
יש מסגד באבו-גוש, עשרה מיליון דולר.
איפה פה אפשר לגייס 10 מיליון דולר בכלל?
פעם הייתי יכול לקבל תרומות מאיפה שאתה רצית.
מקבלים מקטאר, ממרוקו, גם מערב הסעודית.
לפני 6 שנים, 7 שנים, מנעו בכלל טוטאלית,
כי כל אחד שעושה דבר כזה היום, בעיני השלטונות הוא אנטי-ישראלי.
שיפקחו על הכספים, מאיפה הם ולאן הולכים,
אבל שייתנו לנו לבנות את מבני הדת שלנו,
ולהרגיש שאנחנו באמת חופשיים לעשות
ומה שאנחנו יכולים לבנות בעצמנו, אנחנו נבנה.
כל יום שישי מבקשים מאנשים לתרום.
יש גם בעלי מקצוע שתורמים עבודה,
יש ספקים שתורמים חומרים שלהם,
נשים תורמות את הזהב שלהן!
ככה בונים מסגד.
זה לא נכון שיש פה התרסה ויש נגד.
זה אנשים שרוצים לקיים את הפולחן שלהם, להתפלל ולבוא הביתה.
0
    לחץ "אנטר" לפרסום
איסלאם
ערבים