דו קיום – החמישייה הקאמרית

X

סליחה,
סליחה, סליחה,
אתה ערבי?
למה אתה שואל? -זה בסדר, לא צריך לפחד.
אני, קוראים לי עמוס גולן, אני גר פה בבניין.
נעים מאוד. -נעים מאוד.
מה שמך? -נעים מחמוד.
למה אתה שואל? -כמה זמן אתה עובד פה, מחומד?
ככה לא הרבה, כמה ימים.
אני לוקח את הפחים של הזבל ושם אותם בכביש.
ואחרי זה בא אוטו זבל, לוקח את הזבל,
אני לוקח את הפחים, מחזיר את זה לחדר של הזבל.
אחרי זה זה מתמלא בזבל, ואני בבוקר, לוקח את הזבל
ושם את זה ב... -אני אגיד לך את האמת, מוחמד,
לא נעים לי, אני פשוט...
אתה יודע, בתקופה האחרונה כולם מדברים על שלום
ועל דו קיום בין יהודים לערבים ו...
חשבתי שאם חושבים על זה בעצם
איפה הדו קיום בחיים היומיום של כל אחד מאיתנו?
אתה מבין? אני לא פוגש ערבים, אני לא עובד עם ערבים,
אין לי חברים ערבים. אתה יודע מה, אני חייב...
לא נעים לי, אבל אני חייב להגיד לך
שאני חושב שלא ראיתי בשנים האחרונות ערבים,
אולי רק בטלוויזיה.
ואני מאוד מעריך את ה... את התרבות שלכם,
את התרבות האוריינטאלית לבנטינית, מאוד מעריך.
"אלף לילה ולילה", כל הדברים האלה.
סלאח א-דין,
ראשדי, סורמלו, מאוד מעריך.
זהו. חשבתי... כשראיתי אותך עובד פה מאחורה, אמרתי לעצמי
הנה, עמוס, הנה הזדמנות שלך.
סחתיין.
טוב, אני מאוד שמח שנפגשנו ודיברנו. לא צריך לפחד, זה בסדר.
להתראות, אחי.
יופי.
סליחה, סליחה,
אתה דתי ימני לאומני. -מה?
אתה דתי ימני לאומני ?
בסדר, לא צריך לפחד.
שמי עמוס גולן, אני גר פה בבניין.
נעים מאוד.
נעים מאוד.
מה שמך? -אילן, אילן שם טוב.
אתה גר פה בסביבה, יגאל?
לא, אני גר ליד... למה?
בסדר, לא צריך לפחד.
פשוט אני אגיד לך, לא נעים לי, יגאל... -אילן.
אבל אתה יודע, בזמן האחרון מדברים על אחדות בעם
ואתה יודע, חשבתי לעצמי שאם חושבים על זה
אז בעצם איפה האחדות הזאת?
כאילו, איך אחדות הזאת באה לידי ביטוי
בחיי היומיום של כל אחד מאיתנו?
ולא נעים לי להגיד לך, אבל...
תראה, לא יוצא לי לפגוש דתיים ימנים לאומניים,
אין לי חברים דתיים ימנים לאומניים,
אני גם לא עובד עם דתיים ימנים לאומניים.
לא נעים לי,
אבל למען האמת,
אני חושב שב-10 השנים האחרונות
לא ראיתי דתיים ימנים לאומניים פנים אל פנים, אולי רק בטלוויזיה
ואני דווקא מאוד בעניין הזה של הרמב"ם, הרמב"ן,
"הבל הבלים הכל הבל", "דברי חכמים בנחת נשמעים" כל זה.
כולנו למדנו תושב"ע.
זהו. למען האמת אני גם מאוד מעריך את הדרך שבחרתם בה.
מסורת,
ערכים.
זהו, אז איך שיצאתי מפה וראיתי אותך, אז אמרתי לעצמי,
עמוס, הנה ההזדמנות שלך.
אני יכול לשאול אותך שאלה שאולי תפתיע אותך?
כן, בבקשה. בטח.
תגיד, אתה דפוק בשכל?
סליחה, סליחה.
דוסוידניה.
רגע, חכה רגע. דוסוידניה
רגע, בוריס. בוריס, בוא רגע.
הלו, אני מדבר אליך.
סליחה,
סליחה, סליחה,
אתה ערבי?
למה אתה שואל? -זה בסדר, לא צריך לפחד.
אני, קוראים לי עמוס גולן, אני גר פה בבניין.
נעים מאוד. -נעים מאוד.
מה שמך? -נעים מחמוד.
למה אתה שואל? -כמה זמן אתה עובד פה, מחומד?
ככה לא הרבה, כמה ימים.
אני לוקח את הפחים של הזבל ושם אותם בכביש.
ואחרי זה בא אוטו זבל, לוקח את הזבל,
אני לוקח את הפחים, מחזיר את זה לחדר של הזבל.
אחרי זה זה מתמלא בזבל, ואני בבוקר, לוקח את הזבל
ושם את זה ב… -אני אגיד לך את האמת, מוחמד,
לא נעים לי, אני פשוט
אתה יודע, בתקופה האחרונה כולם מדברים על שלום
ועל דו קיום בין יהודים לערבים ו
חשבתי שאם חושבים על זה בעצם
איפה הדו קיום בחיים היומיום של כל אחד מאיתנו?
אתה מבין? אני לא פוגש ערבים, אני לא עובד עם ערבים,
אין לי חברים ערבים. אתה יודע מה, אני חייב
לא נעים לי, אבל אני חייב להגיד לך
שאני חושב שלא ראיתי בשנים האחרונות ערבים,
אולי רק בטלוויזיה.
ואני מאוד מעריך את האת התרבות שלכם,
את התרבות האוריינטאלית לבנטינית, מאוד מעריך.
"אלף לילה ולילה", כל הדברים האלה.
סלאח א-דין,
ראשדי, סורמלו, מאוד מעריך.
זהו. חשבתיכשראיתי אותך עובד פה מאחורה, אמרתי לעצמי
הנה, עמוס, הנה הזדמנות שלך.
סחתיין.
טוב, אני מאוד שמח שנפגשנו ודיברנו. לא צריך לפחד, זה בסדר.
להתראות, אחי.
יופי.
סליחה, סליחה,
אתה דתי ימני לאומני. -מה?
אתה דתי ימני לאומני ?
בסדר, לא צריך לפחד.
שמי עמוס גולן, אני גר פה בבניין.
נעים מאוד.
נעים מאוד.
מה שמך? -אילן, אילן שם טוב.
אתה גר פה בסביבה, יגאל?
לא, אני גר לידלמה?
בסדר, לא צריך לפחד.
פשוט אני אגיד לך, לא נעים לי, יגאל… -אילן.
אבל אתה יודע, בזמן האחרון מדברים על אחדות בעם
ואתה יודע, חשבתי לעצמי שאם חושבים על זה
אז בעצם איפה האחדות הזאת?
כאילו, איך אחדות הזאת באה לידי ביטוי
בחיי היומיום של כל אחד מאיתנו?
ולא נעים לי להגיד לך, אבל
תראה, לא יוצא לי לפגוש דתיים ימנים לאומניים,
אין לי חברים דתיים ימנים לאומניים,
אני גם לא עובד עם דתיים ימנים לאומניים.
לא נעים לי,
אבל למען האמת,
אני חושב שב-10 השנים האחרונות
לא ראיתי דתיים ימנים לאומניים פנים אל פנים, אולי רק בטלוויזיה
ואני דווקא מאוד בעניין הזה של הרמב"ם, הרמב"ן,
"הבל הבלים הכל הבל", "דברי חכמים בנחת נשמעים" כל זה.
כולנו למדנו תושב"ע.
זהו. למען האמת אני גם מאוד מעריך את הדרך שבחרתם בה.
מסורת,
ערכים.
זהו, אז איך שיצאתי מפה וראיתי אותך, אז אמרתי לעצמי,
עמוס, הנה ההזדמנות שלך.
אני יכול לשאול אותך שאלה שאולי תפתיע אותך?
כן, בבקשה. בטח.
תגיד, אתה דפוק בשכל?
סליחה, סליחה.
דוסוידניה.
רגע, חכה רגע. דוסוידניה
רגע, בוריס. בוריס, בוא רגע.
הלו, אני מדבר אליך.
0
    לחץ "אנטר" לפרסום
הומור
החמישייה הקאמרית
ערכי הדמוקרטיה