הבובה זהבה – החלונות הגבוהים

X

עייפה בובה זהבה
ועייף מאוד הדוב
הצללים לחדר באו
לוחשים לי לילה טוב
במיטה שוכבת נורית
על ידה יושב דובון
וכדור וגם ארנבת
וכולם רוצים לישון
אך לפתע קמה נורית
אבא אבא היא קוראה
בוא מהר גרש החושך
הוא מפריע ילד רע
צחקה בובה זהבה
וצחק מאוד הדוב
למה לגרש החושך
והרי הוא ילד טוב
פה פו בובה זהבה
פה פו פה פו, פו-הדוב
פה פו בובה זהבה
פה פו פה פו, פו-הדוב
צחקה בובה זהבה
וצחק מאוד הדוב
למה לגרש החושך
והרי הוא ילד טוב
עייפה בובה זהבה
ועייף מאוד הדוב
הצללים לחדר באו
לוחשים לי לילה טוב
לילה טוב
לילה טוב
לילה טוב
לילה טוב
לילה טוב. ..
עייפה בובה זהבה
ועייף מאוד הדוב 
הצללים לחדר באו 
לוחשים לי לילה טוב 
במיטה שוכבת נורית 
על ידה יושב דובון 
וכדור וגם ארנבת 
וכולם רוצים לישון 
אך לפתע קמה נורית 
אבא אבא היא קוראה 
בוא מהר גרש החושך 
הוא מפריע ילד רע 
צחקה בובה זהבה 
וצחק מאוד הדוב 
למה לגרש החושך 
והרי הוא ילד טוב 
פה פו בובה זהבה 
פה פו פה פו, פו-הדוב 
פה פו בובה זהבה 
פה פו פה פו, פו-הדוב 
צחקה בובה זהבה 
וצחק מאוד הדוב 
למה לגרש החושך 
והרי הוא ילד טוב 
עייפה בובה זהבה 
ועייף מאוד הדוב 
הצללים לחדר באו 
לוחשים לי לילה טוב 
לילה טוב 
לילה טוב 
לילה טוב 
לילה טוב 
לילה טוב 
0
    לחץ "אנטר" לפרסום
החלונות הגבוהים
מרים ילן שטקליס
שירי ילדים
שמוליק קראוס