החמישייה הקאמרית – סיגריות

X

ג'ולי? היי, זאת אני. תגידי, אני שכחתי אצלך את הסיגריות?
לא. טוב, ביי.
שלום, זאת המרפאה של דוקטור קוטוב?
מדברת רונית בר-לב, הייתי אצלכם לפני שעתיים בערך
ושכחתי קופסת סיגריות. פרלמנט.
כן, תודה.
לא
טוב, תודה.
הריבוע הכחול...
שלום, זה יעקב?
שלום, אני עשיתי אצלכם הבוקר קניות בסביבות השעה תשע בבוקר
ואני שכחתי קופסת סיגריות... פרלמנט
אהה, הכי רחוקה הקיצונית. הקופה ליד הדלת.
לא, רוסייה.
אז, אז, אז אולי היא התחלפה?
אז, יכול להיות שהיא לקחה את זה.
למה שלא באמת תתקשרו אליה הביתה, לברר?
את יודעת מה, אני יכול להיות אני הייתי במחלקה של הבשרים
ו... יכול להיות, אני התכופפתי.
אז, תרוצי תבדקי.
פרלמנט.
לא. אתם לא יודעים מה שנעשה אצלכם.
מוניות? מוניות הארי? שלום.
אני נסעתי איתכם הבוקר, ואני שכחתי במונית אצלכם
קופסת סיגריות... פרלמנט
ואני רציתי... דרום.
אז אולי אתם יכולים לברר בקשר?
אוקיי, אני רושמת.
מיכאל... זה לא כותב לי שנייה, טוב?
הלו? אני אזכור. מיכאל אשר
חמש שש, שש שש, שש שבע שמונה, תודה.
שלום, זה משפחת אשר?
אפשר לדבר עם מר מיכאל אשר?
מה, מתי הוא יהיה?
בלילה?
מה, אחרי חצות?
את יכולה בבקשה...
תמסרי לו בבקשה, שהתקשרה רונית בר-לב...
הטלפון שלי זה, ארבע חמש, שמונה שבע, תשע שש
ואני שכחתי אצלו במונית קופסת סיגריות פרלמנט
תקני את קופסה חדשה!
זונה! [מילה גסה]
מה?! רגע, מה?!
כן. שלום -שלום.
זוכרת אותי? לא. אני הנהג מונית שלקח אותך בבוקר.
אני לא מאמינה. שכחתי אצלי... איפה זה? את הסיגריות.
איך אני? -תודה, תודה,
תודה, תודה לך. באמת אני... איך? אה...
אל תשאלי, בהתחלה רדפתי אחריך ברחוב צעקתי צעקתי לא שמעת,
אז חזרתי לבריכה, שאלתי שמה. לא ידעו על מי אני מדבר
אחר-כך נזכרתי שהיה לך סל קניות, חזרתי לאיפה שהורדתי אותך
נכנסתי לסופרמרקט הכי קרוב לא היית שם
שאלתי את הקופאית. אמרו שהיית והלכת.
אבל לפי הוויזה נתנו לי את השם שלך
צלצלתי ל-144 אמרתי להם את השם, אמרו לי אין כזה דבר. נתנו לי בר-לב אחר.
התקשרתי אליו, אמר לי זה לא אני וזאת לא אישתי
אבל יש עוד בר-לב בבניין ליד. זה לא היה הם.
סיפרתי להם את הסיפור איך שכחת את הסיגריות והכל
הם הציעו לצלצל לעירייה לחפש אותך לפי החשבונות ארנונה
התקשרתי לעירייה. נתנו ארבעה בר-לבים באזור
שניים שהייתי וזה לא הם, ועוד שניים
אחרים, את השלישית.
מזל, אה?
מה, היה בפנים מצית.
אולי נפל. איפה?
ג'ולי? היי, זאת אני. תגידי, אני שכחתי אצלך את הסיגריות?
לא. טוב, ביי.
שלום, זאת המרפאה של דוקטור קוטוב?
מדברת רונית בר-לב, הייתי אצלכם לפני שעתיים בערך
ושכחתי קופסת סיגריות. פרלמנט.
כן, תודה.
לא
טוב, תודה.
הריבוע הכחול
שלום, זה יעקב?
שלום, אני עשיתי אצלכם הבוקר קניות בסביבות השעה תשע בבוקר
ואני שכחתי קופסת סיגריותפרלמנט
אהה, הכי רחוקה הקיצונית. הקופה ליד הדלת.
לא, רוסייה.
אז, אז, אז אולי היא התחלפה?
אז, יכול להיות שהיא לקחה את זה.
למה שלא באמת תתקשרו אליה הביתה, לברר?
את יודעת מה, אני יכול להיות אני הייתי במחלקה של הבשרים
ויכול להיות, אני התכופפתי.
אז, תרוצי תבדקי.
פרלמנט.
לא. אתם לא יודעים מה שנעשה אצלכם.
מוניות? מוניות הארי? שלום.
אני נסעתי איתכם הבוקר, ואני שכחתי במונית אצלכם
קופסת סיגריותפרלמנט
ואני רציתידרום.
אז אולי אתם יכולים לברר בקשר?
אוקיי, אני רושמת.
מיכאלזה לא כותב לי שנייה, טוב?
הלו? אני אזכור. מיכאל אשר
חמש שש, שש שש, שש שבע שמונה, תודה.
שלום, זה משפחת אשר?
אפשר לדבר עם מר מיכאל אשר?
מה, מתי הוא יהיה?
בלילה?
מה, אחרי חצות?
את יכולה בבקשה
תמסרי לו בבקשה, שהתקשרה רונית בר-לב
הטלפון שלי זה, ארבע חמש, שמונה שבע, תשע שש
ואני שכחתי אצלו במונית קופסת סיגריות פרלמנט
תקני את קופסה חדשה!
זונה! [מילה גסה]
מה?! רגע, מה?!
כן. שלום -שלום.
זוכרת אותי? לא. אני הנהג מונית שלקח אותך בבוקר.
אני לא מאמינה. שכחתי אצליאיפה זה? את הסיגריות.
איך אני? -תודה, תודה,
תודה, תודה לך. באמת אניאיך? אה
אל תשאלי, בהתחלה רדפתי אחריך ברחוב צעקתי צעקתי לא שמעת,
אז חזרתי לבריכה, שאלתי שמה. לא ידעו על מי אני מדבר
אחר-כך נזכרתי שהיה לך סל קניות, חזרתי לאיפה שהורדתי אותך
נכנסתי לסופרמרקט הכי קרוב לא היית שם
שאלתי את הקופאית. אמרו שהיית והלכת.
אבל לפי הוויזה נתנו לי את השם שלך
צלצלתי ל-144 אמרתי להם את השם, אמרו לי אין כזה דבר. נתנו לי בר-לב אחר.
התקשרתי אליו, אמר לי זה לא אני וזאת לא אישתי
אבל יש עוד בר-לב בבניין ליד. זה לא היה הם.
סיפרתי להם את הסיפור איך שכחת את הסיגריות והכל
הם הציעו לצלצל לעירייה לחפש אותך לפי החשבונות ארנונה
התקשרתי לעירייה. נתנו ארבעה בר-לבים באזור
שניים שהייתי וזה לא הם, ועוד שניים
אחרים, את השלישית.
מזל, אה?
מה, היה בפנים מצית.
אולי נפל. איפה?
0
    לחץ "אנטר" לפרסום
הומור
החמישייה הקאמרית