היהודים באים – הפרוטוקולים של זקני ציון

X

ז... זקני ציון,
אז ככה,
אנחנו נתחיל קודם כל
מהשתלטות על אמריקה.
אנחנו נרוויח כספים,
בעזרת הלוואות בריבית דריבית,
וברווחים אנחנו נקנה את הנשיא,
ואחרי שנשתלט על אמריקה,
אנחנו נשלח זרועות לכל הגלובוס, כמו איזה,
כמו איזה, נו, נו, ברח לי, נו, יה, יה,
איך קוראים לחיה הזאתי? - ווס, ווס.
החיה הזאת, איך קוראים לה?
שיש לה זרועות.
מרבה רגליים?
לא, איזה מרבה רגליים,
חסר לך שאתה רושם בפרוטוקולים מרבה רגליים.
לא רשמתי.
אני יודע!
נו? - נו?
תמנון! - תמנון!
בדיוק.
אנחנו נשתלט על העולם כמו איזה תמנון.
אני לא יודע, גולדברג.
יש לך בעיה עם זה?
יש כמה.
קודם כל... - כן?
איך הוא ינשום? - מי?
התמנון.
אני לא ביולוג,
אבל אני חושב שהוא צריך מים בשביל לנשום.
הא? - אם הוא מחזיק ככה את כדור הארץ. ..
כן? - אתה רואה?
איך הוא ינשום?
זה רק דימוי, צוקרמן.
בשבילך זה דימוי,
בשבילו זו מלכודת מוות!
אתה שולח תמנון ענק ותמים למלכודת מוות בחלל?
אתה מדבר ברצינות עכשיו?
אתה יודע איזה כותרות זה יעשה?
יהודים רצחו תמנון ענק בחלל!
צוקרמן, אנחנו מתכננים להשתלט על העולם,
זה לא נראה לך כותרת קצת יותר מטרידה?
הרבה יותר מטרידה. - הרבה יותר מטרידה.
כן, כן, אולי אתה צודק, כן.
אנשים באמת יקחו יותר קשה את ההשתלטות העולם.
אה, בסדר, אז אנחנו... - לגבי תמנונים
אני לא בטוח.
זה רק דימוי, צוקרמן! - בשבילך זה דימוי!
בשבילם זו סיבה למלחמה כוללת!
הם יעשו לנו שטפי דם עם הכריות הצמדה,
ויש להם גם דיו,
זה כתמים בכל מקום,
ואתה יודע שיש להם גם מקור?
זו חתיכת מפלצת החיה הזאת,
לא סתם בחרת בה בתור דימוי. - אהה!
אהה!
אז אתה מודה שזה דימוי!
כן.
שוין, אז אין לנו מלחמה עם המין התמנוני?
אנחנו יכולים להמשיך במזימה שלנו?
נו, שוין.
שוין,
אוי, ברוך השם, אפשר להמשיך במזימה שלנו?
זזקני ציון,
אז ככה,
אנחנו נתחיל קודם כל
מהשתלטות על אמריקה.
אנחנו נרוויח כספים,
בעזרת הלוואות בריבית דריבית,
וברווחים אנחנו נקנה את הנשיא,
ואחרי שנשתלט על אמריקה,
אנחנו נשלח זרועות לכל הגלובוס, כמו איזה,
כמו איזה, נו, נו, ברח לי, נו, יה, יה,
איך קוראים לחיה הזאתי? – ווס, ווס.
החיה הזאת, איך קוראים לה?
שיש לה זרועות.
מרבה רגליים?
לא, איזה מרבה רגליים,
חסר לך שאתה רושם בפרוטוקולים מרבה רגליים.
לא רשמתי.
אני יודע!
נו? – נו?
תמנון! – תמנון!
בדיוק.
אנחנו נשתלט על העולם כמו איזה תמנון.
אני לא יודע, גולדברג.
יש לך בעיה עם זה?
יש כמה.
קודם כל… – כן?
איך הוא ינשום? – מי?
התמנון.
אני לא ביולוג,
אבל אני חושב שהוא צריך מים בשביל לנשום.
הא? – אם הוא מחזיק ככה את כדור הארץ
כן? – אתה רואה?
איך הוא ינשום?
זה רק דימוי, צוקרמן.
בשבילך זה דימוי,
בשבילו זו מלכודת מוות!
אתה שולח תמנון ענק ותמים למלכודת מוות בחלל?
אתה מדבר ברצינות עכשיו?
אתה יודע איזה כותרות זה יעשה?
יהודים רצחו תמנון ענק בחלל!
צוקרמן, אנחנו מתכננים להשתלט על העולם,
זה לא נראה לך כותרת קצת יותר מטרידה?
הרבה יותר מטרידה. – הרבה יותר מטרידה.
כן, כן, אולי אתה צודק, כן.
אנשים באמת יקחו יותר קשה את ההשתלטות העולם.
אה, בסדר, אז אנחנו… – לגבי תמנונים
אני לא בטוח.
זה רק דימוי, צוקרמן! – בשבילך זה דימוי!
בשבילם זו סיבה למלחמה כוללת!
הם יעשו לנו שטפי דם עם הכריות הצמדה,
ויש להם גם דיו,
זה כתמים בכל מקום,
ואתה יודע שיש להם גם מקור?
זו חתיכת מפלצת החיה הזאת,
לא סתם בחרת בה בתור דימוי. – אהה!
אהה!
אז אתה מודה שזה דימוי!
כן.
שוין, אז אין לנו מלחמה עם המין התמנוני?
אנחנו יכולים להמשיך במזימה שלנו?
נו, שוין.
שוין,
אוי, ברוך השם, אפשר להמשיך במזימה שלנו?
0
    לחץ "אנטר" לפרסום
אנטישמיות
הומור
היהודים באים