היהודים באים – השייח' יאסין

X

טוב, קדימה, שייח יאסין, תתחיל לארוז.
אנחנו משחררים אותך.
מה?
כוסאומ-אומו, אתם לא מתביישים ככה לשקר לבן אדם זקן?
לא מת... אתה לא רוצה להרוג אותי? תהרגו אותי עכשיו.
תהרגו אותי! תהרגו אותי!
שקרנים יהודים הורגים אותי. -תירגע.
לא עובדים עליך. אנחנו באמת משחררים אותך.
משחררים אותי ככה פתאום? למה?
על...
התנהגות טובה.
טפו, שקרנים, רמאים, אתם רוצים להרוג אותי?
תהרגו אותי, אל תמציאו לי סיפורים. -שקט, תירגע.
אנחנו באמת משחררים אותך. זה עכשיו איזו עסקה כזאת
של חילופי שבויים, בסדר?
ואללה? את מי מחליפים עליי?
משחררים סוכני מוסד שניסו לחסל את חאלד משעל.
אבל נכשלו. -באמת?
אז איך נכשל החיסול?
המחסלים ניסו להשפריץ לו ספריי עם רעל באוזן,
אבל תפסו אותם על חם.
באוזן?
מה מצחיק?
ספריי?
למה, חשבתם להרוג אותו עם החור באוזון?
יופי, מצחיק מאוד. יאללה, בוא נזוז.
בסדר, בסדר, בסדר. אני זורם איתכם.
ניסו לחסל את חאלד משעל עם ספרי פרמננט באוזן.
אבל איך גילו שזה המוסד, איך גילו? -גילו, גילו מה זה חשוב איך? גילו.
ספר לי, ספר לי, בחייך. אני בן אדם זקן.
איזה הנאות עוד נשארו לי בחיים?
ספר לי. ספר לי, שאני קצת... ספר לי.
למחסלים היו דרכונים קנדיים מזויפים
ועלו עליהם כי הם לא ידעו לדבר אנגלית.
זה הסיפור הכי מפגר ששמעתי בחיים שלי.
יש לכם את זה ביותר גרוע אולי?
למה, מה היית עושה?
אני הייתי מעלה לאוויר שני מסוקים
וגומר עליהם עם שני טילים של הלפייר,
גומר אותם במכה, אבק הייתי משאיר מהם, אבק.
טוב. -יאללה, אתם חברים שלי.
אוהב אותכם. תמסרו ד"ש לכל החבר'ה.
השייח יאסין שוחרר בשנת 1997.
תשע שנים מאוחר יותר חוסל על ידי מסוקי קרב,
שהנחיתו עליו כמה טילי הלפייר.
טוב, קדימה, שייח יאסין, תתחיל לארוז.
אנחנו משחררים אותך.
מה?
כוסאומ-אומו, אתם לא מתביישים ככה לשקר לבן אדם זקן?
לא מתאתה לא רוצה להרוג אותי? תהרגו אותי עכשיו.
תהרגו אותי! תהרגו אותי!
שקרנים יהודים הורגים אותי. -תירגע.
לא עובדים עליך. אנחנו באמת משחררים אותך.
משחררים אותי ככה פתאום? למה?
על
התנהגות טובה.
טפו, שקרנים, רמאים, אתם רוצים להרוג אותי?
תהרגו אותי, אל תמציאו לי סיפורים. -שקט, תירגע.
אנחנו באמת משחררים אותך. זה עכשיו איזו עסקה כזאת
של חילופי שבויים, בסדר?
ואללה? את מי מחליפים עליי?
משחררים סוכני מוסד שניסו לחסל את חאלד משעל.
אבל נכשלו. -באמת?
אז איך נכשל החיסול?
המחסלים ניסו להשפריץ לו ספריי עם רעל באוזן,
אבל תפסו אותם על חם.
באוזן?
מה מצחיק?
ספריי?
למה, חשבתם להרוג אותו עם החור באוזון?
יופי, מצחיק מאוד. יאללה, בוא נזוז.
בסדר, בסדר, בסדר. אני זורם איתכם.
ניסו לחסל את חאלד משעל עם ספרי פרמננט באוזן.
אבל איך גילו שזה המוסד, איך גילו? -גילו, גילו מה זה חשוב איך? גילו.
ספר לי, ספר לי, בחייך. אני בן אדם זקן.
איזה הנאות עוד נשארו לי בחיים?
ספר לי. ספר לי, שאני קצתספר לי.
למחסלים היו דרכונים קנדיים מזויפים
ועלו עליהם כי הם לא ידעו לדבר אנגלית.
זה הסיפור הכי מפגר ששמעתי בחיים שלי.
יש לכם את זה ביותר גרוע אולי?
למה, מה היית עושה?
אני הייתי מעלה לאוויר שני מסוקים
וגומר עליהם עם שני טילים של הלפייר,
גומר אותם במכה, אבק הייתי משאיר מהם, אבק.
טוב. -יאללה, אתם חברים שלי.
אוהב אותכם. תמסרו ד"ש לכל החבר'ה.
השייח יאסין שוחרר בשנת 1997.
תשע שנים מאוחר יותר חוסל על ידי מסוקי קרב,
שהנחיתו עליו כמה טילי הלפייר.

 


שייח' אחמד יאסין – המנהיג הדתי הבולט ביותר של ארגון הטרור חמאס. ישב בכלא הישראלי, שוחרר, וחוסל כעבור 9 שנים.
כוס-אום-אומו – וריאציה של קללה גסה (כוס אומו), שיש הרבה אנשים שמשתמשים בה.

0
    לחץ "אנטר" לפרסום
הומור
היהודים באים
מחבלים