היום יום הולדת

X

היום יום הולדת היום יום הולדת היום יום הולדת גם לי גם לך
היום יום הולדת היום יום הולדת היום יום הולדת גם לי גם לך
חג לה שמח וזר לו פורח היום יום הולדת גם לי גם לך
חג לה שמח וזר לו פורח היום יום הולדת גם לי גם לך
היום יום הולדת היום יום הולדת היום יום הולדת גם לי גם לך
היום יום הולדת היום יום הולדת היום יום הולדת גם לי גם לך
חג לה שמח וזר לו פורח היום יום הולדת גם לי גם לך
חג לה שמח וזר לו פורח היום יום הולדת גם לי גם לך
היום יום הולדת היום יום הולדת היום יום הולדת גם לי גם לך
היום יום הולדת היום יום הולדת היום יום הולדת גם לי גם לך
חג לה שמח וזר לו פורח היום יום הולדת גם לי גם לך
חג לה שמח וזר לו פורח היום יום הולדת גם לי גם לך
היום יום הולדת היום יום הולדת היום יום הולדת גם לי גם לך
היום יום הולדת היום יום הולדת היום יום הולדת גם לי גם לך
חג לה שמח וזר לו פורח היום יום הולדת גם לי גם לך
חג לה שמח וזר לו פורח היום יום הולדת גם לי גם לך
0
    לחץ "אנטר" לפרסום
שירי יום הולדת
שירי ילדים