הימים חולפים שנה עוברת – מיקי קם

X

הימים חולפים...
שנה עוברת
הימים חולפים...
שנה עוברת
אבל המנגינה -(הימים חולפים)
אבל המנגינה, -(שנה עוברת)
אבל המנגינה -(הימים חולפים)
לעולם נשארת. -(שנה עוברת)
אבל המנגינה, אבל המנגינה,
אבל המנגינה, לעולם נשארת.
הימים חולפים...
שנה עוברת
הימים חולפים...
שנה עוברת
אבל המנגינה, אבל המנגינה,
אבל המנגינה, לעולם נשארת.
אבל המנגינה, אבל המנגינה,
אבל המנגינה, לעולם נשארת.
הימים חולפים...
שנה עוברת
הימים חולפים...
שנה עוברת
אבל המנגינה, -(הימים חולפים)
אבל המנגינה, -(שנה עוברת)
אבל המנגינה, לעולם נשארת. -(אבל המנגינה, אבל המנגינה)
אבל המנגינה, לעולם נשארת.
אבל המנגינה, לעולם נשארת.
הימים חולפים...
שנה עוברת
הימים חולפים...
שנה עוברת
אבל המנגינה, אבל המנגינה,
אבל המנגינה, לעולם...
לעולם נשארת!
הימים חולפים
שנה עוברת
הימים חולפים
שנה עוברת
אבל המנגינה -(הימים חולפים)
אבל המנגינה, -(שנה עוברת)
אבל המנגינה -(הימים חולפים)
לעולם נשארת. -(שנה עוברת)
אבל המנגינה, אבל המנגינה,
אבל המנגינה, לעולם נשארת.
הימים חולפים
שנה עוברת
הימים חולפים
שנה עוברת
אבל המנגינה, אבל המנגינה,
אבל המנגינה, לעולם נשארת.
אבל המנגינה, אבל המנגינה,
אבל המנגינה, לעולם נשארת.
הימים חולפים
שנה עוברת
הימים חולפים
שנה עוברת
אבל המנגינה, -(הימים חולפים)
אבל המנגינה, -(שנה עוברת)
אבל המנגינה, לעולם נשארת. -(אבל המנגינה, אבל המנגינה)
אבל המנגינה, לעולם נשארת.
אבל המנגינה, לעולם נשארת.
הימים חולפים
שנה עוברת
הימים חולפים
שנה עוברת
אבל המנגינה, אבל המנגינה,
אבל המנגינה, לעולם
לעולם נשארת!
0
    לחץ "אנטר" לפרסום
מיקי קם
שירי ילדים
שירים ראשונים בעברי