מי ידע שכך יהיה – בועז שרעבי

X

-
זה לא חלום
עוד יבוא היום
יום לו חיכינו
אלפיים שנה
המלחמה האחרונה.
עוזבים את הבית
עוזבים את החברים
לובשים מדי זית
והולכים לימים אחרים.
מי ידע שכך יהיה
שבכמה לילות ללא אימא
תהפוך מנער ותהיה
לבחור מסתער קדימה.
מי ידע שכך יהיה
שבכמה לילות ללא אימא
תהפוך מנער ותהיה
לבחור מסתער קדימה.
זה לא חלום
עוד יבוא היום
יום לו חיכינו
אלפיים שנה
המלחמה האחרונה.
ימים ללא בית
ימים ללא חברים
במקום דשא רק שית
גבעות עמקים והרים.
מי ידע שכך יהיה
שבכמה לילות ללא אימא
תקבל עליך תואר שכזה
שתצעק: "אחרי וקדימה!".
מי ידע שכך יהיה
שבכמה לילות ללא אימא
תקבל עליך תואר שכזה
שתצעק: "אחרי וקדימה!".
חוזרים אל הבית
חוזרים אל החברים
לובשים מדי זית
חוזרים לימים כלפנים.
מי ידע שכך יהיה
שבכמה לילות ללא אימא
תקבל עליך תואר שכזה
שתצעק: "אחרי וקדימה!".
מי ייתן וכך יהיה
שבכמה לילות ללא בית
נלך לימים אחרים ונראה
יונה עם עלה של זית.
-
זה לא חלום
עוד יבוא היום
יום לו חיכינו
אלפיים שנה
המלחמה האחרונה.
עוזבים את הבית
עוזבים את החברים
לובשים מדי זית
והולכים לימים אחרים.
מי ידע שכך יהיה
שבכמה לילות ללא אימא
תהפוך מנער ותהיה
לבחור מסתער קדימה.
מי ידע שכך יהיה
שבכמה לילות ללא אימא
תהפוך מנער ותהיה
לבחור מסתער קדימה.
זה לא חלום
עוד יבוא היום
יום לו חיכינו
אלפיים שנה
המלחמה האחרונה.
ימים ללא בית
ימים ללא חברים
במקום דשא רק שית
גבעות עמקים והרים.
מי ידע שכך יהיה
שבכמה לילות ללא אימא
תקבל עליך תואר שכזה
שתצעק: "אחרי וקדימה!".
מי ידע שכך יהיה
שבכמה לילות ללא אימא
תקבל עליך תואר שכזה
שתצעק: "אחרי וקדימה!".
חוזרים אל הבית
חוזרים אל החברים
לובשים מדי זית
חוזרים לימים כלפנים.
מי ידע שכך יהיה
שבכמה לילות ללא אימא
תקבל עליך תואר שכזה
שתצעק: "אחרי וקדימה!".
מי ייתן וכך יהיה
שבכמה לילות ללא בית
נלך לימים אחרים ונראה
יונה עם עלה של זית.
0
    לחץ "אנטר" לפרסום
אהוד מנור
בועז שרעבי
שירים קלסיים