הלוואי – בועז שרעבי

X

-
הלוואי ומענן תרד עלינו קשת
הלוואי שלעולם הזה יש תקנה...
הלוואי ויום יצמח מתוך סופה גועשת
הלוואי ולא תאבד לעד המתנה
הלוואי שהמדבר יצמיח עשב דשא
הלוואי ועוד נשב בצל התאנה.
הלוואי שלא נכאב ואיש אחיו יאהב
הלוואי ויפתחו שוב שערי גן עדן
הלוואי ויתמזגו מזרח ומערב
הלוואי, הלוואי ונחדש ימינו כאן כקדם.
הלוואי ולא יישא עוד גוי אל גוי חרב
הלוואי ולא ננטוש את דרך התקווה
הלוואי והאדם יהיה רחום עד ערב
הלוואי שיש סיכוי אחד לאהבה.
הלוואי שלא נכאב ואיש אחיו יאהב
הלוואי ויפתחו שוב שערי גן עדן
הלוואי ויתמזגו מזרח ומערב
הלוואי, הלוואי ונחדש ימינו כאן כקדם.
הלוואי שלא נכאב ואיש אחיו יאהב
הלוואי ויפתחו שוב שערי גן עדן
הלוואי ויתמזגו מזרח ומערב
הלוואי, הלוואי ונחדש ימינו כאן כקדם.
הלוואי שלא נכאב ואיש אחיו יאהב
הלוואי ויפתחו שוב שערי גן עדן
הלוואי ויתמזגו מזרח ומערב
הלוואי, הלוואי ונחדש ימינו כאן כקדם.
הלוואי ומענן תרד עלינו קשת 
הלוואי שלעולם הזה יש תקנה
הלוואי ויום יצמח מתוך סופה גועשת 
הלוואי ולא תאבד לעד המתנה 
הלוואי שהמדבר יצמיח עשב דשא 
הלוואי ועוד נשב בצל התאנה.
הלוואי שלא נכאב ואיש אחיו יאהב 
הלוואי ויפתחו שוב שערי גן עדן 
הלוואי ויתמזגו מזרח ומערב 
הלוואי, הלוואי ונחדש ימינו כאן כקדם.
הלוואי ולא יישא עוד גוי אל גוי חרב
הלוואי ולא ננטוש את דרך התקווה
הלוואי והאדם יהיה רחום עד ערב
הלוואי שיש סיכוי אחד לאהבה.
הלוואי שלא נכאב ואיש אחיו יאהב
הלוואי ויפתחו שוב שערי גן עדן
הלוואי ויתמזגו מזרח ומערב
הלוואי, הלוואי ונחדש ימינו כאן כקדם.
הלוואי שלא נכאב ואיש אחיו יאהב
הלוואי ויפתחו שוב שערי גן עדן
הלוואי ויתמזגו מזרח ומערב
הלוואי, הלוואי ונחדש ימינו כאן כקדם.
הלוואי שלא נכאב ואיש אחיו יאהב
הלוואי ויפתחו שוב שערי גן עדן
הלוואי ויתמזגו מזרח ומערב
הלוואי, הלוואי ונחדש ימינו כאן כקדם.

נשב בצל התאנה – על פי המשפט "איש תחת גפנו ותחת תאנתו" שמתאר את עם ישראל בימיו הטובים ביותר.

0
    לחץ "אנטר" לפרסום
אהוד מנור
בועז שרעבי
שירים קלסיים