הנה מה טוב ומה נעים – איתן מסורי

X

הנה מה טוב ומה נעים
שבת אחים גם יחד
הנה מה טוב ומה נעים
שבת אחים גם יחד.
הנה מה טוב
שבת אחים גם יחד
הנה מה טוב
שבת אחים גם יחד
הנה מה טוב ומה נעים
שבת אחים גם יחד
הנה מה טוב ומה נעים
שבת אחים גם יחד.
הנה מה טוב
שבת אחים גם יחד
הנה מה טוב
שבת אחים גם יחד
הנה מה טוב ומה נעים
שבת אחים גם יחד
הנה מה טוב ומה נעים
שבת אחים גם יחד.
הנה מה טוב
שבת אחים גם יחד
הנה מה טוב
שבת אחים גם יחד
הנה מה טוב ומה נעים
שבת אחים גם יחד
הנה מה טוב ומה נעים
שבת אחים גם יחד.
הנה מה טוב
שבת אחים גם יחד
הנה מה טוב
שבת אחים גם יחד
0
    לחץ "אנטר" לפרסום
שירים מהתנ"ך ומחז"ל