קצרים – הודו הודו סין סין

X

סליחה שאני מפריע. אני פשוט רואה שבאת מהודו
אני הייתי שם לפני שנה. וזאת הייתה חוויה מדהימה.
התרבות שלכם, זה משהו שהמערב עוד לא הצליח להפנים.
אני יכול לשבת רגע? אני יודע שלפי ה"טיקה" את אישה נשואה
הנקודה במצח, את אישה נשואה. אבל באמת רק לדקה
אני כל כך שמח לפגוש סוף סוף מישהו שבא משמה
מהתרבות של השלווה והשתיקה הזאת הסבלנות
היכולת להקשיב לכל אדם לכל יצור
ובעיקר לנפש.
תהיו דיסקרטיים, כי אף אחד לא יודע מזה, כן. הוא נכנס לכאן
הוציא אקדח עם משתיק קול
נעמד כאן ו... ירה בה אחד כאן במצח.
עכשיו הייתה פה ארוחה שלמה, היה פה זה... זה... זה לא בתפריט
חמש מאות שקל...
סליחה שאני מפריע. אני פשוט רואה שבאת מהודו
אני הייתי שם לפני שנה. וזאת הייתה חוויה מדהימה. 
התרבות שלכם, זה משהו שהמערב עוד לא הצליח להפנים. 
אני יכול לשבת רגע? אני יודע שלפי ה"טיקה" את אישה נשואה 
הנקודה במצח, את אישה נשואה. אבל באמת רק לדקה 
אני כל כך שמח לפגוש סוף סוף מישהו שבא משמה 
מהתרבות של השלווה והשתיקה הזאת הסבלנות 
היכולת להקשיב לכל אדם לכל יצור 
ובעיקר לנפש.
תהיו דיסקרטיים, כי אף אחד לא יודע מזה, כן. הוא נכנס לכאן 
הוציא אקדח עם משתיק קול 
נעמד כאן וירה בה אחד כאן במצח. 
עכשיו הייתה פה ארוחה שלמה, היה פה זהזהזה לא בתפריט 
חמש מאות שקל 
0
    לחץ "אנטר" לפרסום
הודו
הומור
קצרים