התנצלות מסויגת – החמישייה הקאמרית

X

תראו...
יכול להיות שאמרתי כמה דברים
שאולי מישהו היה יכול...או נדמה היה לו
שהוא היה יכול
לפרש בצורה שיכול להיות שלא...
כל אחד היה מפרש את הדברים
שלכאורה, נאמרו או שלכאורה מתפרשים
מתוך מה שאולי נאמר
וייתכן שמישהו היה יכול אפילו להיפגע מדברים מסויימים
שלכאורה נדמה לו שנאמרו
אולי אפילו דברים שלכאורה ייתכן שאני אמרתי
דברים שמתוכם אולי משתמעים
נימה או טון שעשויים במקרים מסויימים
ומתחשב במה שנאמר
הן בהקדמה למה שנאמר
והן ובהקשר הכללי למה שנאמר
להתפרש לכאורה כפגיעה
במי שלכאורה כלפיו
כוונו הדברים ש...
שלכאורה נאמרו
אני רוצה לחזור ולהדגיש
שאין ולא הייתה כל כוונה
גם במה שנאמר וגם במה שלכאורה נאמר
לפגוע או לרמוז לפגיעה
בכבודו, בדעותיו או באמונותיו
של מי שלכאורה בו הדברים מורים
אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת
ולהתנצל על שאמרתי
או לפחות על מה שלכאורה
עשוי היה להתפרש מתוך
מה שלכאורה רציתי להגיד
ולא אמרתי
תראו
יכול להיות שאמרתי כמה דברים
שאולי מישהו היה יכולאו נדמה היה לו
שהוא היה יכול
לפרש בצורה שיכול להיות שלא
כל אחד היה מפרש את הדברים
שלכאורה, נאמרו או שלכאורה מתפרשים
מתוך מה שאולי נאמר
וייתכן שמישהו היה יכול אפילו להיפגע מדברים מסויימים
שלכאורה נדמה לו שנאמרו
אולי אפילו דברים שלכאורה ייתכן שאני אמרתי
דברים שמתוכם אולי משתמעים
נימה או טון שעשויים במקרים מסויימים
ומתחשב במה שנאמר
הן בהקדמה למה שנאמר
והן ובהקשר הכללי למה שנאמר
להתפרש לכאורה כפגיעה
במי שלכאורה כלפיו
כוונו הדברים ש
שלכאורה נאמרו
אני רוצה לחזור ולהדגיש
שאין ולא הייתה כל כוונה
גם במה שנאמר וגם במה שלכאורה נאמר
לפגוע או לרמוז לפגיעה
בכבודו, בדעותיו או באמונותיו
של מי שלכאורה בו הדברים מורים
אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת
ולהתנצל על שאמרתי
או לפחות על מה שלכאורה
עשוי היה להתפרש מתוך
מה שלכאורה רציתי להגיד
ולא אמרתי

 


מערכון זה עשיר בביטויים שבהם משתמשים פוליטיקאים כאשר לחץ ציבורי גורם להם להתנצל על משהו, בשעה שהם לא מעוניינים לקחת אחריות על הטעות שנעשתה. שימו לב לביטויים שבסרטון, והאזינו היטב לפוליטיקאים הישראליים שמשתמשים בהם.
הביטויים ה"חשודים":
– לכאורה
– כביכול
– הקשר
– אולי
– יכול להיות
– יתכן

0
    לחץ "אנטר" לפרסום
הומור
החמישייה הקאמרית