התקווה – המנון המדינה

X

-
-
כל עוד בלבב פנימה
נפש יהודי הומייה
ולפאתי מזרח קדימה
עין לציון צופיה.
עוד לא אבדה תקוותנו
התקווה בת שנות אלפיים
להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון וירושלים
להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון וירושלים
-
כל עוד בלבב פנימה
נפש יהודי הומייה
ולפאתי מזרח קדימה
עין לציון צופיה.
עוד לא אבדה תקוותנו
התקווה בת שנות אלפיים
להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון וירושלים
להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון וירושלים
-
-
-
כל עוד בלבב פנימה
נפש יהודי הומייה
ולפאתי מזרח קדימה
עין לציון צופיה.
עוד לא אבדה תקוותנו
התקווה בת שנות אלפיים
להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון וירושלים
להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון וירושלים
-
כל עוד בלבב פנימה
נפש יהודי הומייה
ולפאתי מזרח קדימה
עין לציון צופיה.
עוד לא אבדה תקוותנו
התקווה בת שנות אלפיים
להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון וירושלים
להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון וירושלים
-
0
    לחץ "אנטר" לפרסום
המנון המדינה
ציונות