חבר בתוך ראי – דליה בן דור

X

פעם אחת פגשתי
בראי חבר חדש,
ומה שאני לבשתי,
בדיוק גם הוא לבש.
אמרתי לו: "נדמה לי
שאתה מאוד דומה לי."
והוא אמר בדיוק אותו דבר,
בדיוק אותו דבר.
והוא אמר בדיוק אותו דבר,
בדיוק אותו דבר
אני אליו חייכתי - והוא אותו דבר.
ברוך הבא ברכתי - והוא אותו דבר.
פה גדול פתחתי - והוא אותו דבר.
נבהלתי וברחתי - והוא אותו דבר.
אמרתי לו: "נדמה לי
שאתה מאוד דומה לי."
והוא אמר בדיוק אותו דבר,
בדיוק אותו דבר.
והוא אמר בדיוק אותו דבר,
בדיוק אותו דבר
עמדתי על ברך - והוא אותו דבר.
וחזרתי את כל הדרך - והוא אותו דבר.
כמו כדור קפצתי - והוא אותו דבר.
בצחוק גדול פרצתי - והוא אותו דבר.
אמרתי לו: "נדמה לי
שאתה מאוד דומה לי."
והוא אמר בדיוק אותו דבר,
בדיוק אותו דבר.
והוא אמר בדיוק אותו דבר,
בדיוק אותו דבר
על רגל אחת עמדתי - והוא אותו דבר.
ריקוד נחמד רקדתי - והוא אותו דבר.
מחאתי לו כפיים - והוא אותו דבר.
ועצמתי שתי עיניים
אני לא יודע אם גם הוא עצם, כי לא ראיתי שום דבר.
אמרתי לו: "נדמה לי
שאתה מאוד דומה לי."
והוא אמר בדיוק אותו דבר,
בדיוק אותו דבר.
והוא אמר בדיוק אותו דבר,
בדיוק אותו דבר
פעם אחת פגשתי
בראי חבר חדש,
ומה שאני לבשתי,
בדיוק גם הוא לבש.
אמרתי לו: "נדמה לי
שאתה מאוד דומה לי."
והוא אמר בדיוק אותו דבר,
בדיוק אותו דבר.
והוא אמר בדיוק אותו דבר,
בדיוק אותו דבר
אני אליו חייכתי – והוא אותו דבר.
ברוך הבא ברכתי – והוא אותו דבר.
פה גדול פתחתי – והוא אותו דבר.
נבהלתי וברחתי – והוא אותו דבר.
אמרתי לו: "נדמה לי
שאתה מאוד דומה לי."
והוא אמר בדיוק אותו דבר,
בדיוק אותו דבר.
והוא אמר בדיוק אותו דבר,
בדיוק אותו דבר
עמדתי על ברך – והוא אותו דבר.
וחזרתי את כל הדרך – והוא אותו דבר.
כמו כדור קפצתי – והוא אותו דבר.
בצחוק גדול פרצתי – והוא אותו דבר.
אמרתי לו: "נדמה לי
שאתה מאוד דומה לי."
והוא אמר בדיוק אותו דבר,
בדיוק אותו דבר.
והוא אמר בדיוק אותו דבר,
בדיוק אותו דבר
על רגל אחת עמדתי – והוא אותו דבר.
ריקוד נחמד רקדתי – והוא אותו דבר.
מחאתי לו כפיים – והוא אותו דבר.
ועצמתי שתי עיניים
אני לא יודע אם גם הוא עצם, כי לא ראיתי שום דבר.
אמרתי לו: "נדמה לי
שאתה מאוד דומה לי."
והוא אמר בדיוק אותו דבר,
בדיוק אותו דבר.
והוא אמר בדיוק אותו דבר,
בדיוק אותו דבר
0
    לחץ "אנטר" לפרסום
דתיה בן דור
שירי ילדים