חי – קולולם

X

אני עוד חי! -(חי, חי! חי, חי!)
אני עוד חי! -(חי, חי! חי, חי!)
שמעו אחיי- אני עוד חי
ושתי עיני עוד נישאות לאור! -(חי ,חי! חי, חי!)
רבים חוחיי. -(חי, חי!)
אך גם פרחיי - (חי, חי!)
ולפני שנים רבות מספור.
אני שואל ומתפלל
טוב שלא אבדה עוד התקווה
עובר מזמור
מדור לדור - אני עוד
כמעיין מאז ועד עולם -(חי!)
אשיר בלי די
אפרוש ידיי
לידידיי אשר מעבר ים
אני שואל
ומתפלל
טוב שלא אבדה עוד התקווה
חי, חי, חי!
כן אני עוד חי
זה השיר שסבא
שר אתמול לאבא
והיום אני
אני עוד חי חי חי
עם ישראל חי -(אני עוד)
זה השיר שסבא
שר אתמול לאבא
והיום אני
הומים ימיי
ולילותיי -(אני עוד)
ובשמיי עמוד האש עוד קם. -(חי!)
אשיר בלי די
אפרוש ידיי
לידידיי אשר מעבר ים
אני שואל ומתפלל
טוב שלא אבדה עוד התקווה
חי, חי, חי!
כן אני עוד חי
זה השיר שסבא
שר אתמול לאבא
והיום אני
אני עוד חי חי חי -(חי!)
עם ישראל חי -(אני עוד)
זה השיר שסבא
שר אתמול לאבא
והיום אני
שמעו אחיי,
אני עוד חי
שמעו אחיי,
אני עוד חי
שמעו אחיי, -(חי, חי!)
כן אני עוד חי! -(חי!) -(שמעו אחיי)
זה השיר שסבא. -(שמעו אחיי, אני עוד)
שר אתמול לאבא -(שמעו אחיי) -(והיום אני)
אני עוד חי, חי, חי -(חי, חי)
עם ישראל חי
זה השיר שסבא
שר אתמול לאבא
והיום אני
אני עוד חי! -(חי, חי! חי, חי!)
אני עוד חי! -(חי, חי! חי, חי!)
שמעו אחיי- אני עוד חי
ושתי עיני עוד נישאות לאור! -(חי ,חי! חי, חי!)
רבים חוחיי. -(חי, חי!)
אך גם פרחיי – (חי, חי!)
ולפני שנים רבות מספור.
אני שואל ומתפלל
טוב שלא אבדה עוד התקווה
עובר מזמור
מדור לדוראני עוד
כמעיין מאז ועד עולם -(חי!)
אשיר בלי די
אפרוש ידיי
לידידיי אשר מעבר ים
אני שואל
ומתפלל
טוב שלא אבדה עוד התקווה
חי, חי, חי!
כן אני עוד חי
זה השיר שסבא
שר אתמול לאבא
והיום אני
אני עוד חי חי חי
עם ישראל חי -(אני עוד)
זה השיר שסבא
שר אתמול לאבא
והיום אני
הומים ימיי
ולילותיי -(אני עוד)
ובשמיי עמוד האש עוד קם. -(חי!)
אשיר בלי די
אפרוש ידיי
לידידיי אשר מעבר ים
אני שואל ומתפלל
טוב שלא אבדה עוד התקווה
חי, חי, חי!
כן אני עוד חי
זה השיר שסבא
שר אתמול לאבא
והיום אני
אני עוד חי חי חי -(חי!)
עם ישראל חי -(אני עוד)
זה השיר שסבא
שר אתמול לאבא
והיום אני
שמעו אחיי,
אני עוד חי
שמעו אחיי,
אני עוד חי
שמעו אחיי, -(חי, חי!)
כן אני עוד חי! -(חי!) -(שמעו אחיי)
זה השיר שסבא. -(שמעו אחיי, אני עוד)
שר אתמול לאבא -(שמעו אחיי) -(והיום אני)
אני עוד חי, חי, חי -(חי, חי)
עם ישראל חי
זה השיר שסבא
שר אתמול לאבא
והיום אני
0
    לחץ "אנטר" לפרסום
שירים קלסיים