חמש שנים על מיכאל – מיקי קם

X

חמש שנים על מיכאל
עברו בריקודים
בטל ישב מעבודה
חופשי מלימודים
שלושה היו לו חברים
נבחן שבמלונה
חתול שחור רבי לקיק
ובשובך יונה.
חמש שנים ובשישית
אל חבריו קרא
שלום נבחן שלום לקיק
שלום יונה צחורה.
אל בית הספר אלכה לי
אלמד יום יום עכשיו
חכו עד כלות הלימודים
שוב נשתעשע יחדיו.
חמש שנים על מיכאל
עברו בריקודים
בטל ישב מעבודה
חופשי מלימודים
שלושה היו לו חברים
נבחן שבמלונה
חתול שחור רבי לקיק 
ובשובך יונה.
חמש שנים ובשישית
אל חבריו קרא
שלום נבחן שלום לקיק 
שלום יונה צחורה.
אל בית הספר אלכה לי
אלמד יום יום עכשיו
חכו עד כלות הלימודים
שוב נשתעשע יחדיו.
 

השיר "חמש שנים" הוא שיר מוכר מאוד וישן מאוד. השיר מתאר את המעבר של ילד מהגן לבית הספר.
השיר מוכר עד כדי כך, שהוא מצוטט בשירים אחרים.

0
    לחץ "אנטר" לפרסום