טומבללייקה – דודו פישר

X

טומבליי טומבליי טומבלליקה
טומבלי טומבלי טומבלליקה
טומבלליקה,נגני בלליקה
טומבללי, נשיר בשמחה
עומד בחור, עומד וחושב
במי, במי, להתאהב?
לילה שלם, עומד וחושב
חושב וחושב בסוף הוא יושב.
טומבליי טומבליי טומבלליקה
טומבלי טומבלי טומבלליקה
טומבלליקה,נגני בלליקה
טומבללי, נשיר בשמחה
מאין יבוא אם בכלל המזל?
ומאין תבוא הצלחה?
מאין יבוא אם בכלל המזל?
ומאין תבוא הצלחה?
מאין יבוא אם בכלל המזל?
ומאין תבוא הצלחה?
מאין יבוא אם בכלל המזל?
ומאין תבוא הצלחה?
טומבליי טומבליי טומבלליקה 
טומבלי טומבלי טומבלליקה 
טומבלליקה,נגני בלליקה 
טומבללי, נשיר בשמחה
עומד בחור, עומד וחושב
במי, במי, להתאהב?
לילה שלם, עומד וחושב
חושב וחושב בסוף הוא יושב.
טומבליי טומבליי טומבלליקה 
טומבלי טומבלי טומבלליקה 
טומבלליקה,נגני בלליקה 
טומבללי, נשיר בשמחה
מאין יבוא אם בכלל המזל?
ומאין תבוא הצלחה?
מאין יבוא אם בכלל המזל?
ומאין תבוא הצלחה?
מאין יבוא אם בכלל המזל?
ומאין תבוא הצלחה?
מאין יבוא אם בכלל המזל?
ומאין תבוא הצלחה?
 
0
    לחץ "אנטר" לפרסום
דודו פישר