יש כוח יש עבודה – רבקה מיכאלי

X

יש כוח - יש עבודה
יש עבודה - יש כסף.
יש כסף - יש אישה
יש אישה - אין כוח.
אין כוח - אין עבודה
אין עבודה - אין כסף,
אין כסף - אין אישה
אין אישה- יש כוח.
יש קמח - יש תורה.
יש תורה - יש ספרים.
יש ספרים - יש תולעים.
יש תולעים - אין קמח.
אין קמח - אין תורה
אין תורה - אין ספרים.
אין ספרים - אין תולעים
אין תולעים - יש קמח.
יש פיגורה - יש מחזרים.
יש מחזרים - יש בילויים.
יש בילויים - יש ילדים.
יש ילדים - אין פיגורה.
אין פיגורה - אין מחזרים.
אין מחזרים - אין בילויים.
אין בילויים - אין ילדים.
אין ילדים - יש פיגורה.
יש שמחה - יש אהבה.
יש אהבה - יש חתונה.
יש חתונה - יש חותנת.
יש חותנת - אין שמחה.
אין שמחה - אין אהבה
אין אהבה - אין חתונה.
אין חתונה - אין חותנת
אין חותנת - יש שמחה.
יש כוחיש עבודה
יש עבודהיש כסף.
יש כסףיש אישה
יש אישהאין כוח.
אין כוחאין עבודה
אין עבודהאין כסף,
אין כסףאין אישה
אין אישה- יש כוח.
יש קמחיש תורה.
יש תורהיש ספרים.
יש ספריםיש תולעים.
יש תולעיםאין קמח.
אין קמחאין תורה
אין תורהאין ספרים.
אין ספריםאין תולעים
אין תולעיםיש קמח.
יש פיגורהיש מחזרים.
יש מחזריםיש בילויים.
יש בילוייםיש ילדים.
יש ילדיםאין פיגורה.
אין פיגורהאין מחזרים.
אין מחזריםאין בילויים.
אין בילוייםאין ילדים.
אין ילדיםיש פיגורה.
יש שמחהיש אהבה.
יש אהבהיש חתונה.
יש חתונהיש חותנת.
יש חותנתאין שמחה.
אין שמחהאין אהבה
אין אהבהאין חתונה.
אין חתונהאין חותנת
אין חותנתיש שמחה.
0
    לחץ "אנטר" לפרסום
הומור
שירים ראשונים בעברית