כאן אקסטרים – פארקור

X

כל יום יכול להיות היום האחרון שלך.
אתה לא יודע מה יקרה אתך עוד שעה.
זאת מדיטציה בשבילי.
פארקור זה לא רק לעשות סלטות, לא רק לקפוץ מגג לגג,
לא רק מחומה לחומה ולהתגבר על משהו פיזי כשאתה תיקח את הסיכון,
זה שאתה לוקח את החיים שלך כמו מסלול
ויש בו הרבה מכשולים, אתה צריך להתגבר עליהם.
גם פיזיים, גם מנטליים.
פארקור זה פשוט לנוע, זה לזוז קדימה, הלאה במסלול שלך, בחיים שלך.
אהבה לזוז, אהבה לקפוץ,
אהבה להתקדם, אהבה להתגבר על הפחדים.
זו אמנות הלחימה שלי.
ככה אני מתייחס לפארקור.
פשוט צריך להיות מאושר
ולחיות ולאהוב כי אתה לא יודע מה יכול לקרות מחר.
אנחנו לא בורחים מהמציאות בפארקור.
אנחנו מנסים ליצור את המציאות, את המציאות שלנו,
שכל בן-אדם יוכל ליצור את האמנות שלו בחיים האלה
וללכת לפי זה, לא כמו שהסיסטמה הזאת מנסה להכתיב לך שצריך לחיות.
תנסה למצוא את הדרך שלך.
תנסה ללכת בדרך שלך.
אין לי פשוט הזדמנות לחשוב לא על העתיד ולא על העבר.
אני מנסה לתפוס בכל החיים ברגע הזה.
אני עולה לשמה לא בשביל למות, אני עולה לשם בשביל לחיות.
וכשאני עומד על הקצה
ואני רואה שאני יכול למות עוד צעד
זה גורם לי להרגיש שאני חי.
כל יום יכול להיות היום האחרון שלך.
אתה לא יודע מה יקרה אתך עוד שעה.
זאת מדיטציה בשבילי.
פארקור זה לא רק לעשות סלטות, לא רק לקפוץ מגג לגג,
לא רק מחומה לחומה ולהתגבר על משהו פיזי כשאתה תיקח את הסיכון,
זה שאתה לוקח את החיים שלך כמו מסלול
ויש בו הרבה מכשולים, אתה צריך להתגבר עליהם.
גם פיזיים, גם מנטליים.
פארקור זה פשוט לנוע, זה לזוז קדימה, הלאה במסלול שלך, בחיים שלך.
אהבה לזוז, אהבה לקפוץ,
אהבה להתקדם, אהבה להתגבר על הפחדים.
זו אמנות הלחימה שלי.
ככה אני מתייחס לפארקור.
פשוט צריך להיות מאושר
ולחיות ולאהוב כי אתה לא יודע מה יכול לקרות מחר.
אנחנו לא בורחים מהמציאות בפארקור.
אנחנו מנסים ליצור את המציאות, את המציאות שלנו,
שכל בן-אדם יוכל ליצור את האמנות שלו בחיים האלה
וללכת לפי זה, לא כמו שהסיסטמה הזאת מנסה להכתיב לך שצריך לחיות.
תנסה למצוא את הדרך שלך.
תנסה ללכת בדרך שלך.
אין לי פשוט הזדמנות לחשוב לא על העתיד ולא על העבר.
אני מנסה לתפוס בכל החיים ברגע הזה.
אני עולה לשמה לא בשביל למות, אני עולה לשם בשביל לחיות.
וכשאני עומד על הקצה
ואני רואה שאני יכול למות עוד צעד
זה גורם לי להרגיש שאני חי.
0
    לחץ "אנטר" לפרסום