כאן | מדע – האם ביתי הוא מבצרי

X

הפרויקט של איל בנבנישתי
גלובלטרסט
מציע חשיבה מחודשת על מושג הריבונות
כדי להבין מהי ריבונות
חשבו על הבית של מישהו
בבית שלו
הוא יכול לקבל החלטות יוצאות דופן
מבלי שאחרים יוכלו להתערב
אפשר למשל לצבוע את המטבח בורוד
אם הבית מבודד
למשל טירה או חווה
אפשר גם לעשות מסיבות כל הלילה
אבל אם מישהו חי בבניין דירות צפוף
מסיבות כל הלילה הן דרך די בטוחה
לגרום לשכנים לדפוק על הדלת בזעם
אנחנו רגילים לחשוב על הריבונות של מדינה
לפי המודל של הטירה
מקום בו אזרחי המדינה מקבלים החלטות
לפי ראות עיניהם בצורה שמשפיעה על חייהם
זכויותיהם, חובותיהם, רכושם
וכן הלאה
אבל כמו שבנבנישתי טוען
עולמנו הולך וקטן ודומה יותר לבניין דירות צפוף למדי
החלטות שמתקבלות על ידי מדינות ריבוניות
משפיעות פעמים רבות לא רק על אזרחיהן שלהן
אלא גם על אזרחי מדינות אחרות
לעיתים אפילו מרוחקות מאד
זה קורה לא רק כשההשפעה ישירה
כמו במקרה בו מדינה בונה מפעל מזהם על הגבול
אלא גם כאשר ההשפעה היא עקיפה
כמו במקרה של מדינה שקובעת חסמי ייבוא
אלה משפיעים על מגדלים שחיים במקומות רחוקים
אבל מסתמכים על המסחר עם אותה מדינה
במציאות חדשה זו
טוען בנבנישתי
המחויבות החוקית והאתית של מדינה
רחבה יותר מהשטח הגיאוגרפי שלה
כמובן שלמדינה מותר
ואפילו מצופה ממנה
להעדיף את האינטרסים של אזרחיה
אבל
היא לא יכולה לעשות כן
מבלי לשקול את ההשפעה של החלטותיה ושל מעשיה על אחרים
החופש שיש לכל מדינה אינו מוחלט
והוא מגיע עם מחויבויות חוקיות ואתיות לאנושות כולה
שכן כוכב הלכת שלנו
אחרי הכל
שייך לאנושות
הפרויקט של איל בנבנישתי
גלובלטרסט
מציע חשיבה מחודשת על מושג הריבונות
כדי להבין מהי ריבונות
חשבו על הבית של מישהו
בבית שלו
הוא יכול לקבל החלטות יוצאות דופן
מבלי שאחרים יוכלו להתערב
אפשר למשל לצבוע את המטבח בורוד
אם הבית מבודד
למשל טירה או חווה
אפשר גם לעשות מסיבות כל הלילה
אבל אם מישהו חי בבניין דירות צפוף
מסיבות כל הלילה הן דרך די בטוחה
לגרום לשכנים לדפוק על הדלת בזעם
אנחנו רגילים לחשוב על הריבונות של מדינה
לפי המודל של הטירה
מקום בו אזרחי המדינה מקבלים החלטות
לפי ראות עיניהם בצורה שמשפיעה על חייהם
זכויותיהם, חובותיהם, רכושם
וכן הלאה
אבל כמו שבנבנישתי טוען
עולמנו הולך וקטן ודומה יותר לבניין דירות צפוף למדי
החלטות שמתקבלות על ידי מדינות ריבוניות
משפיעות פעמים רבות לא רק על אזרחיהן שלהן
אלא גם על אזרחי מדינות אחרות
לעיתים אפילו מרוחקות מאד
זה קורה לא רק כשההשפעה ישירה
כמו במקרה בו מדינה בונה מפעל מזהם על הגבול
אלא גם כאשר ההשפעה היא עקיפה
כמו במקרה של מדינה שקובעת חסמי ייבוא
אלה משפיעים על מגדלים שחיים במקומות רחוקים
אבל מסתמכים על המסחר עם אותה מדינה
במציאות חדשה זו
טוען בנבנישתי
המחויבות החוקית והאתית של מדינה
רחבה יותר מהשטח הגיאוגרפי שלה
כמובן שלמדינה מותר
ואפילו מצופה ממנה
להעדיף את האינטרסים של אזרחיה
אבל
היא לא יכולה לעשות כן
מבלי לשקול את ההשפעה של החלטותיה ושל מעשיה על אחרים
החופש שיש לכל מדינה אינו מוחלט
והוא מגיע עם מחויבויות חוקיות ואתיות לאנושות כולה
שכן כוכב הלכת שלנו
אחרי הכל
שייך לאנושות
0
    לחץ "אנטר" לפרסום
גלובליזציה
כאן מדע