כאן מדע | האם העניים טפשים יותר

X

האם העניים טיפשים יותר? רבים מאמינים שכן,
ומצביעים על בחירות לא טובות שמאפיינות את העניים.
בנוסף, מחקרים מצאו שהעניים גם מתפקדים בצורה גרועה יותר
בבדיקות קוגניטיביות ובביצוע משימות.
ובחירות לא טובות תורמות להעמקת העוני
כלומר, הן הופכות את העניים - לעניים יותר.
האם יכול להיות שהעוני עצמו הוא זה שפוגע ביכולת הקוגניטיבית?
צוות חוקרים מאוניברסיטת פרינסטון יצא לחקור את השאלה
האם יש קשר סיבתי, לא רק מתאם, בין להיות עני לבין קבלת החלטות גרועה?
הסברים קיימים על הקשר בין עוני ובין תפקוד קוגניטיבי נמוך
התרכזו בגורמים הסביבתיים, או במאפייני העניים עצמם
כמו רמת השכלה נמוכה יותר
ולכן החוקרים התמקדו בפסיכולוגיה של להיות עני
החוקרים מצאו שעצם היותך עני משמעותו
להיות עסוק כל הזמן בדאגות הקשורות בעוני.
דאגות אלה צורכות את המשאבים המנטליים
ומשאירות פחות רוחב פס למטלות אחרות.
החוקרים ערכו שני ניסויים כדי לבדוק את זה:
בראשון בחנו את היכולות הקוגניטיביות של עשירים מול עניים
החוקרים גרמו להם לחשוב על הדרישות הכלכליות היומיומיות לפני המבחן, ואז השוו בין הקבוצות.
בניסוי השני, פנו החוקרים לבדוק את ההשלכות של נסיבות חיים אמיתיות.
הם השוו את היכולות של חוואים הודים המגדלים סוכר בין שני מבחנים.
הראשון נערך לפני הקציר, כאשר הם מתקשים כלכלית.
והשני התקיים לאחר הקציר, ולאחר שקיבלו את כספם.
שני הניסויים הראו שהעוני עצמו, וההתעסקות הכרונית בו, פוגעים משמעותית בתפקוד הקוגניטיבי.
החוקרים מצאו למעשה שלדאגות כלכליות יש אותה השפעה על היכולת הקוגניטיבית כמו לאבד שנת לילה שלם.
אז העניים עצמם אינם טיפשים יותר מבחינת כישורים או יכולות מולדות - זה מצב העוני שפוגע בהם.
אלא שלעניים עצמם זה לא כל כך עוזר: להיות עני מגיע עם תג מחיר קוגניטיבי שפוגע מאוד ביכולות.
ולתובנה הזו עשוי להיות אפקט דרמטי מבחינת מדיניות ציבורית.
האם העניים טיפשים יותר? רבים מאמינים שכן,
ומצביעים על בחירות לא טובות שמאפיינות את העניים.
בנוסף, מחקרים מצאו שהעניים גם מתפקדים בצורה גרועה יותר
בבדיקות קוגניטיביות ובביצוע משימות.
ובחירות לא טובות תורמות להעמקת העוני
כלומר, הן הופכות את הענייםלעניים יותר.
האם יכול להיות שהעוני עצמו הוא זה שפוגע ביכולת הקוגניטיבית?
צוות חוקרים מאוניברסיטת פרינסטון יצא לחקור את השאלה
האם יש קשר סיבתי, לא רק מתאם, בין להיות עני לבין קבלת החלטות גרועה?
הסברים קיימים על הקשר בין עוני ובין תפקוד קוגניטיבי נמוך
התרכזו בגורמים הסביבתיים, או במאפייני העניים עצמם
כמו רמת השכלה נמוכה יותר
ולכן החוקרים התמקדו בפסיכולוגיה של להיות עני
החוקרים מצאו שעצם היותך עני משמעותו
להיות עסוק כל הזמן בדאגות הקשורות בעוני.
דאגות אלה צורכות את המשאבים המנטליים
ומשאירות פחות רוחב פס למטלות אחרות.
החוקרים ערכו שני ניסויים כדי לבדוק את זה:
בראשון בחנו את היכולות הקוגניטיביות של עשירים מול עניים
החוקרים גרמו להם לחשוב על הדרישות הכלכליות היומיומיות לפני המבחן, ואז השוו בין הקבוצות.
בניסוי השני, פנו החוקרים לבדוק את ההשלכות של נסיבות חיים אמיתיות.
הם השוו את היכולות של חוואים הודים המגדלים סוכר בין שני מבחנים.
הראשון נערך לפני הקציר, כאשר הם מתקשים כלכלית.
והשני התקיים לאחר הקציר, ולאחר שקיבלו את כספם.
שני הניסויים הראו שהעוני עצמו, וההתעסקות הכרונית בו, פוגעים משמעותית בתפקוד הקוגניטיבי.
החוקרים מצאו למעשה שלדאגות כלכליות יש אותה השפעה על היכולת הקוגניטיבית כמו לאבד שנת לילה שלם.
אז העניים עצמם אינם טיפשים יותר מבחינת כישורים או יכולות מולדותזה מצב העוני שפוגע בהם.
אלא שלעניים עצמם זה לא כל כך עוזר: להיות עני מגיע עם תג מחיר קוגניטיבי שפוגע מאוד ביכולות.
ולתובנה הזו עשוי להיות אפקט דרמטי מבחינת מדיניות ציבורית.
0
    לחץ "אנטר" לפרסום
כאן מדע
כאן סקרנים
עניים ועשירים
ערוץ כאן