כאן מורכב | אסיר במערכת יחסים

X

יכול להיות כי זה מאסר, יכול להיות כי זה המצב שאני נתון בו,
יכול להיות שזה אלף ואחד דברים, אבל היה שם משהו אמיתי.
גם כשהייתי בקשרים בחוץ, לא בבית הסוהר,
לא הרגשתי את העוצמות האלה.
הכרתי אותה דרך הטלפון, דרך חברים שהכירו לי,
וסיפרתי לה את האמת מההתחלה.
זה קשר שנותן לך סוג של כוח, סוג של איזשהו משהו 
שאתה יכול להעביר איתו את הזמן, להעביר איתו את המחשבות.
אנחנו ארבע שנים ביחד. אני גדול ממנה ב-17 שנה.
התחתנו בבית הסוהר, חתונה מאוד מאוד עצובה.
לפני שלושה חודשים נולד לי בן.
אנחנו נפגשים אחת לחודש. אני שפוט על הריגה.
מקרה רגיל שיכול לקרות לכל אדם.
שפוט ל-17 שנה ואני יושב כבר 11 שנה מתוכן.
הקושי מבחינתי מאוד מאוד גדל כי הגעגוע שלי והמחשבות שלי
עכשיו הם בעצם על שניהם.
בשעה תשע וחצי בלילה סיימת את החיים שלך איתה,
ואתה לא יודע מה קורה מאז. אתה בעצם ניזון רק ממקום של אמון.
לי באופן אישי יש בעיה מאוד רצינית של אמון.
נכון שיש מינוס מאוד גדול בזה שאני פה,
אבל הפלוס של הקשר הזה, אולי בעקבות מה שאנחנו עוברים היום,
בעתיד יהיה לו ערך יותר משמעותי.
יכול להיות כי זה מאסר, יכול להיות כי זה המצב שאני נתון בו,
יכול להיות שזה אלף ואחד דברים, אבל היה שם משהו אמיתי.
גם כשהייתי בקשרים בחוץ, לא בבית הסוהר,
לא הרגשתי את העוצמות האלה.
הכרתי אותה דרך הטלפון, דרך חברים שהכירו לי,
וסיפרתי לה את האמת מההתחלה.
זה קשר שנותן לך סוג של כוח, סוג של איזשהו משהו 
שאתה יכול להעביר איתו את הזמן, להעביר איתו את המחשבות.
אנחנו ארבע שנים ביחד. אני גדול ממנה ב-17 שנה.
התחתנו בבית הסוהר, חתונה מאוד מאוד עצובה.
לפני שלושה חודשים נולד לי בן.
אנחנו נפגשים אחת לחודש. אני שפוט על הריגה.
מקרה רגיל שיכול לקרות לכל אדם.
שפוט ל-17 שנה ואני יושב כבר 11 שנה מתוכן.
הקושי מבחינתי מאוד מאוד גדל כי הגעגוע שלי והמחשבות שלי
עכשיו הם בעצם על שניהם.
בשעה תשע וחצי בלילה סיימת את החיים שלך איתה,
ואתה לא יודע מה קורה מאז. אתה בעצם ניזון רק ממקום של אמון.
לי באופן אישי יש בעיה מאוד רצינית של אמון.
נכון שיש מינוס מאוד גדול בזה שאני פה,
אבל הפלוס של הקשר הזה, אולי בעקבות מה שאנחנו עוברים היום,
בעתיד יהיה לו ערך יותר משמעותי.
0
    לחץ "אנטר" לפרסום
בית סוהר
דוקותיים
ערוץ כאן