כאן סקרנים | המורכבות של שמות יוצאי ברית המועצות

X

איליה.
אל...איל...לי...הא?
זה בסדר רבים לא יודעים איך הוגים את השם שלי.
תמיר - ספר להם!
בלילה יתוש מפריע, שם שלו אליה.
רבים מקרב יוצאי ברית המועצות שינו את שמם
בשביל להיטמע טוב יותר במרחב הציבורי.
כשהשם שלך מתייג אותך כזר בשנייה שאתה הוגה אותו,
לא פלא שתנסה להפוך אותו לניטרלי.
להרבה מיוצאי ברית המועצות יש אה... מורכבות עם השם שלהם.
וכך לנה הפכה לאילנה, אנטולי הפך לאריאל,
ואיליה, עוד בגן הפך לאליה.
בלי מלווה כבר שנתיים מסיע, שם של האיש אליה.
ההיסטוריה חוזרת על עצמה.
גם אחרי המפכה הקומוניסטית יהודי ברית המועצות
לא רצו להתבלט יותר מדי, אתם יודעים, בגלל הגולאגים.
רבים אימצו שמות אוניברסליים
שמזכירים רק חלקית את המקור היהודי.
בין כותלי הבית הם המשיכו להשתמש בשם המקורי שלהם,
אבל בפרהסיה, ברוך הפך לבוריס,
משה ומנדל הפכו למיכאל, שמעון הפך לסימיון,
גרשון לגריגורי, חנה לאנה.
תן לי רוסייה אחת שהשם שלה לא נגמר בה'.
לובוב.
המשמעות היא אהבה בשפה הרוסית וזה שמה של סבתי, עליה השלום.
לשנות שם בשביל להשתייך לקהילה זה לא עניין ישראלי או חדש,
רק שכאן בארץ, האתוס אמור להיות שחזרנו הביתה
לא כזרים, כחלק מהמדינה.
ועדיין, יוצאי עדות רבות, לא רק רוסים,
משתמשים בשמות שונים כמו במסיכה, בשביל להסתיר את עצמם.
אז תשאלו, עכשיו כשאתה כבר ילד גדול,
למה שלא תקרא לעצמך בצורה הרוסית, איליה?
למה באמת אתה לא... אה?
אבל אני לא איליה,
אני כבר לא כל כך רוסי,
אבל בתור אליה אני כנראה גם לא כל כך אצליח לעבור.
אני קצת משניהם.
איליה.
אלאילליהא?
זה בסדר רבים לא יודעים איך הוגים את השם שלי.
תמירספר להם!
בלילה יתוש מפריע, שם שלו אליה.
רבים מקרב יוצאי ברית המועצות שינו את שמם
בשביל להיטמע טוב יותר במרחב הציבורי.
כשהשם שלך מתייג אותך כזר בשנייה שאתה הוגה אותו,
לא פלא שתנסה להפוך אותו לניטרלי.
להרבה מיוצאי ברית המועצות יש אהמורכבות עם השם שלהם.
וכך לנה הפכה לאילנה, אנטולי הפך לאריאל,
ואיליה, עוד בגן הפך לאליה.
בלי מלווה כבר שנתיים מסיע, שם של האיש אליה.
ההיסטוריה חוזרת על עצמה.
גם אחרי המפכה הקומוניסטית יהודי ברית המועצות
לא רצו להתבלט יותר מדי, אתם יודעים, בגלל הגולאגים.
רבים אימצו שמות אוניברסליים
שמזכירים רק חלקית את המקור היהודי.
בין כותלי הבית הם המשיכו להשתמש בשם המקורי שלהם,
אבל בפרהסיה, ברוך הפך לבוריס,
משה ומנדל הפכו למיכאל, שמעון הפך לסימיון,
גרשון לגריגורי, חנה לאנה.
תן לי רוסייה אחת שהשם שלה לא נגמר בה'.
לובוב.
המשמעות היא אהבה בשפה הרוסית וזה שמה של סבתי, עליה השלום.
לשנות שם בשביל להשתייך לקהילה זה לא עניין ישראלי או חדש,
רק שכאן בארץ, האתוס אמור להיות שחזרנו הביתה
לא כזרים, כחלק מהמדינה.
ועדיין, יוצאי עדות רבות, לא רק רוסים,
משתמשים בשמות שונים כמו במסיכה, בשביל להסתיר את עצמם.
אז תשאלו, עכשיו כשאתה כבר ילד גדול,
למה שלא תקרא לעצמך בצורה הרוסית, איליה?
למה באמת אתה לאאה?
אבל אני לא איליה,
אני כבר לא כל כך רוסי,
אבל בתור אליה אני כנראה גם לא כל כך אצליח לעבור.
אני קצת משניהם.
0
    לחץ "אנטר" לפרסום
כאן סקרנים
ערוץ כאן