כאן מדע | מדוע אנו לוחצים ידיים

X

עבור חיות רבות
חוש הריח הוא חוש חשוב ביותר עבור תקשורת עם חיות אחרות בנות אותו הזן
זו הסיבה לכך שחיות רבות קודם כל מרחרחות זו את זו כשהן נפגשות
ובכן
בני אדם הם מורכבים יותר מכך
ולכן אינם נוהגים לרחרח זה את זה
נכון?
כדאי שתחשבו שוב
מספר רב והולך של מחקרים מראה כי לחוש הריח ישנו תפקיד חשוב
בתקשורת וקבלת מידע על האחר גם עבור בני אדם
מחקר ממעבדתו של פרופסור נועם סובל במכון ויצמן למדע
ביקש לבדוק האם הפעולה המוזרה של לחיצות ידיים
עשויה לשמש אותנו בדיוק לשם כך
המחקר כלל 271 נבדקים שצולמו מבלי ידיעתם
תחילה נספרו הנגיעות של הנבדקים באזור הפנים בזמן שהמתינו
החוקרים מצאו שאנשים נוגעים כל הזמן בפנים
וכי בפעולה זו הם בעצם "דוגמים ריחות"
במהלך קירוב היד לאיזור האף
נצפתה גם הגברה בעוצמת האוויר הנכנס באף
כפי שנמדד במכשירי המעבדה
בשלב הבא נכנסו לחדר נסיין או נסיינית
ובירכו את הנבדקים באחת משתי דרכים
עם או בלי לחיצת יד
כשנבדק לחץ את ידו של נסיין מאותו המין
הוא הגביר באופן משמעותי את התנהגות ההרחה של יד ימין
היד הלוחצת
כאילו הוא מנסה "לדגום" את הריח של מי שלחץ את ידו
כאשר נבדק לחץ את ידו של נסיין מהמין השני
הוגברה התנהגות ההרחה של יד שמאל
היד הלא לוחצת
כאילו כעת מנסה הנבדק לדגום את הריח של
עצמו
התוצאות חזרו על עצמן הן עבור גברים והן עבור נשים
ההתנהגות שנבדקה במחקר היא התנהגות בלתי מודעת
חוש הריח
אולי יותר מכל החושים האחרים
מניע התנהגויות שאינן מודעות
האם אנחנו לוחצים ידיים כדי להריח אנשים אחרים?
נראה שללא ספק זוהי אחת מהסיבות העיקריות.
עבור חיות רבות
חוש הריח הוא חוש חשוב ביותר עבור תקשורת עם חיות אחרות בנות אותו הזן
זו הסיבה לכך שחיות רבות קודם כל מרחרחות זו את זו כשהן נפגשות
ובכן
בני אדם הם מורכבים יותר מכך
ולכן אינם נוהגים לרחרח זה את זה
נכון?
כדאי שתחשבו שוב
מספר רב והולך של מחקרים מראה כי לחוש הריח ישנו תפקיד חשוב
בתקשורת וקבלת מידע על האחר גם עבור בני אדם
מחקר ממעבדתו של פרופסור נועם סובל במכון ויצמן למדע
ביקש לבדוק האם הפעולה המוזרה של לחיצות ידיים
עשויה לשמש אותנו בדיוק לשם כך
המחקר כלל 271 נבדקים שצולמו מבלי ידיעתם
תחילה נספרו הנגיעות של הנבדקים באזור הפנים בזמן שהמתינו
החוקרים מצאו שאנשים נוגעים כל הזמן בפנים
וכי בפעולה זו הם בעצם "דוגמים ריחות"
במהלך קירוב היד לאיזור האף
נצפתה גם הגברה בעוצמת האוויר הנכנס באף
כפי שנמדד במכשירי המעבדה
בשלב הבא נכנסו לחדר נסיין או נסיינית
ובירכו את הנבדקים באחת משתי דרכים
עם או בלי לחיצת יד
כשנבדק לחץ את ידו של נסיין מאותו המין
הוא הגביר באופן משמעותי את התנהגות ההרחה של יד ימין
היד הלוחצת
כאילו הוא מנסה "לדגום" את הריח של מי שלחץ את ידו
כאשר נבדק לחץ את ידו של נסיין מהמין השני
הוגברה התנהגות ההרחה של יד שמאל
היד הלא לוחצת
כאילו כעת מנסה הנבדק לדגום את הריח של
עצמו
התוצאות חזרו על עצמן הן עבור גברים והן עבור נשים
ההתנהגות שנבדקה במחקר היא התנהגות בלתי מודעת
חוש הריח
אולי יותר מכל החושים האחרים
מניע התנהגויות שאינן מודעות
האם אנחנו לוחצים ידיים כדי להריח אנשים אחרים?
נראה שללא ספק זוהי אחת מהסיבות העיקריות.
0
    לחץ "אנטר" לפרסום
כאן מדע
כאן סקרנים
ערוץ כאן