כאן – אורנה ומשה דץ

X

-
כאן ביתי פה אני נולדתי במישור אשר על שפת הים
כאן החברים איתם גדלתי ואין לי שום מקום אחר בעולם
אין לי שום מקום אחר בעולם
כאן ביתי פה אני שיחקתי בשפלה אשר על גב ההר
כאן מן הבאר שתיתי מים ושתלתי דשא במדבר.
ושתלתי דשא במדבר.
כאן נולדתי כאן נולדו לי ילדי כאן בניתי את ביתי בשתי ידי
כאן גם אתה איתי וכאן כל אלף ידידי
ואחרי שנים אלפיים סוף לנדודי.
כאן את כל שירי אני ניגנתי והלכתי במסע לילי
כאן בנעורי אני הגנתי על חלקת האלוהים שלי.
על חלקת האלוהים שלי.
כאן נולדתי כאן נולדו לי ילדי כאן בניתי את ביתי בשתי ידי
כאן גם אתה איתי וכאן כל אלף ידידי
ואחרי שנים אלפיים סוף לנדודיי.
כאן את שולחני אני ערכתי פת של לחם פרח רענן
דלת לשכנים אני פתחתי ומי שבא נאמר לו "אהלן".
ומי שבא נאמר לו "אהלן".
כאן נולדתי כאן נולדו לי ילדי כאן בניתי את ביתי בשתי ידי
כאן גם אתה איתי וכאן כל אלף ידידי
ואחרי שנים אלפיים סוף לנדודי.
כאן גם אתה איתי וכאן כל אלף ידידי
ואחרי שנים אלפיים... אחרי שנים אלפיים
כאן נולדתי כאן נולדו לי ילדי כאן בניתי את ביתי בשתי ידי
כאן גם אתה איתי וכאן כל אלף ידידי
ואחרי שנים אלפיים סוף לנדודי.
כאן גם אתה איתי וכאן כל אלף ידידי
ואחרי שנים אלפיים... סוף סוף לנדודי!
-
כאן ביתי פה אני נולדתי במישור אשר על שפת הים
כאן החברים איתם גדלתי ואין לי שום מקום אחר בעולם
אין לי שום מקום אחר בעולם
כאן ביתי פה אני שיחקתי בשפלה אשר על גב ההר
כאן מן הבאר שתיתי מים ושתלתי דשא במדבר.
ושתלתי דשא במדבר.
כאן נולדתי כאן נולדו לי ילדי כאן בניתי את ביתי בשתי ידי
כאן גם אתה איתי וכאן כל אלף ידידי
ואחרי שנים אלפיים סוף לנדודי.
כאן את כל שירי אני ניגנתי והלכתי במסע לילי
כאן בנעורי אני הגנתי על חלקת האלוהים שלי.
על חלקת האלוהים שלי.
כאן נולדתי כאן נולדו לי ילדי כאן בניתי את ביתי בשתי ידי
כאן גם אתה איתי וכאן כל אלף ידידי
ואחרי שנים אלפיים סוף לנדודי.
כאן את שולחני אני ערכתי פת של לחם פרח רענן
דלת לשכנים אני פתחתי ומי שבא נאמר לו "אהלן".
ומי שבא נאמר לו "אהלן".
כאן נולדתי כאן נולדו לי ילדי כאן בניתי את ביתי בשתי ידי
כאן גם אתה איתי וכאן כל אלף ידידי
ואחרי שנים אלפיים סוף לנדודי.
כאן גם אתה איתי וכאן כל אלף ידידי
ואחרי שנים אלפייםאחרי שנים אלפיים
כאן נולדתי כאן נולדו לי ילדי כאן בניתי את ביתי בשתי ידי
כאן גם אתה איתי וכאן כל אלף ידידי
ואחרי שנים אלפיים סוף לנדודי.
כאן גם אתה איתי וכאן כל אלף ידידי
ואחרי שנים אלפייםסוף סוף לנדודי!

והלכתי במסע לילי – מסע של מספר עשרות קילומטרים במשך הלילה הוא אחת הפעילויות הבולטות שנדרשים חיילים לעבור במהלך חודשי האימון שלהם.
בנעורי אני הגנתי – בצה"ל.
דלת לשכנים אני פתחתי – מילים אלו רומזות גם לשכנים הערבים, שישראל מעוניינת בשלום איתם, אם רק ירצו גם הם.

0
    לחץ "אנטר" לפרסום
אורנה דץ
משה דץ
שירים קלסיים