כד הקמח – להקת פיקוד צפון

X

-
אני קורא בספר מלכים בפרק השבעה עשר
אני קורא על איש האלוהים אשר אמר,
כד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר
עד אשר יבוא מטר על פני האדמה.
וכאשר יבשו הנחלים והמטר בושש לבוא
האיש ההוא חצב את המילים, מלבבו
כד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר
עד אשר יבוא מטר על פני האדמה.
כד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר
עד אשר יבוא מטר, על פני האדמה.
אולי האיש ההוא ידע מחסור אולי טעם משורש מר
אולי בהתעטף עליו נפשו הוא שב ושר
כד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר
עד אשר יבוא מטר על פני האדמה.
-
על פני האדמה
ובימים האלה הקשים ימי אל טל ואל מטר
תמיד אני חוזר לאיש ההוא ואז נזכר
כד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר
עד אשר יבוא מטר על פני האדמה.
כד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר
עד אשר יבוא מטר על פני האדמה.
כד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר
אני קורא בספר מלכים בפרק השבעה עשר
אני קורא על איש האלוהים אשר אמר,
כד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר
עד אשר יבוא מטר על פני האדמה.
וכאשר יבשו הנחלים והמטר בושש לבוא
האיש ההוא חצב את המילים, מלבבו
כד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר
עד אשר יבוא מטר על פני האדמה.
כד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר
עד אשר יבוא מטר, על פני האדמה.
אולי האיש ההוא ידע מחסור אולי טעם משורש מר
אולי בהתעטף עליו נפשו הוא שב ושר
כד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר
עד אשר יבוא מטר על פני האדמה.
-
על פני האדמה
ובימים האלה הקשים ימי אל טל ואל מטר
תמיד אני חוזר לאיש ההוא ואז נזכר
כד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר
עד אשר יבוא מטר על פני האדמה.
כד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר
עד אשר יבוא מטר על פני האדמה.
כד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר
0
    לחץ "אנטר" לפרסום
אליהו הנביא
להקת פיקוד צפון
נעמי שמר