כך נולד הצבע – דתיה בן דור

X

באמצע היום הצבע האדום
פגש ברחוב בצבע הצהוב.
דברו מעט בנחת, טיילו מעט ביחד,
פתאום נפלו לבור עמוק.
התבלבלו לו לו לו לו,
התגלגלו לו לו לו לו,
השתוללו לו לו לו לו לו כל היום.
הסתובבו בו בו בו בו,
התערבבו בו בו בו בו,
וכך נולד הצבע הכתום.
כן, כך נולד הצבע הכתום.
באמצע היום הצבע הכחול
פגש ברחוב בצבע הצהוב.
דברו מעט בנחת, טיילו מעט ביחד,
פתאום נפלו לבור עמוק.
התבלבלו לו לו לו לו,
השתוללו לו לו לו לו
התגלגלו לו לו לו לו לו לו מצחוק.
הסתובבו בו בו בו בו,
התערבבו בו בו בו בו,
וכך נולד הצבע הירוק.
כן, כך נולד הצבע הירוק.
באמצע היום הצבע האדום
פגש ברחוב בצבע הלבן.
דברו מעט בנחת, טיילו מעט ביחד,
פתאום נפלו לבור עמוק.
התבלבלו לו לו לו לו,
התגלגלו לו לו לו לו,
השתוללו לו לו לו לו לו לו מאוד.
הסתובבו בו בו בו בו,
התערבבו בו בו בו בו,
וכך נולד הצבע הורוד.
כן, כך נולד הצבע הורוד.
באמצע היום הצבע האדום

פגש ברחוב בצבע הצהוב.

דברו מעט בנחת, טיילו מעט ביחד,

פתאום נפלו לבור עמוק.

התבלבלו לו לו לו לו,

התגלגלו לו לו לו לו,

השתוללו לו לו לו לו לו כל היום.

הסתובבו בו בו בו בו,

התערבבו בו בו בו בו,

וכך נולד הצבע הכתום.

כן, כך נולד הצבע הכתום.
באמצע היום הצבע הכחול

פגש ברחוב בצבע הצהוב.

דברו מעט בנחת, טיילו מעט ביחד,

פתאום נפלו לבור עמוק.

התבלבלו לו לו לו לו,

השתוללו לו לו לו לו

התגלגלו לו לו לו לו לו לו מצחוק.

הסתובבו בו בו בו בו,

התערבבו בו בו בו בו,

וכך נולד הצבע הירוק.

כן, כך נולד הצבע הירוק.
באמצע היום הצבע האדום

פגש ברחוב בצבע הלבן.

דברו מעט בנחת, טיילו מעט ביחד,

פתאום נפלו לבור עמוק.

התבלבלו לו לו לו לו,

התגלגלו לו לו לו לו,

השתוללו לו לו לו לו לו לו מאוד.

הסתובבו בו בו בו בו,

התערבבו בו בו בו בו,

וכך נולד הצבע הורוד.

כן, כך נולד הצבע הורוד.
0
    לחץ "אנטר" לפרסום
דתיה בן דור
שירי ילדים