כל העולם כולו – עפרה חזה

X

כל העולם כולו
גשר צר מאוד
גשר צר מאוד
גשר צר מאוד
כל העולם כולו
גשר צר מאוד
גשר צר מאוד
כל העולם כולו
גשר צר מאוד
גשר צר מאוד
גשר צר מאוד
כל העולם כולו
גשר צר מאוד
גשר צר מאוד
והעיקר, והעיקר
לא לפחד, לא לפחד כלל.
והעיקר, והעיקר
לא לפחד כלל!
והעיקר, והעיקר
לא לפחד, לא לפחד כלל.
והעיקר, והעיקר
לא לפחד כלל!
כל העולם כולו
גשר צר מאוד
גשר צר מאוד
גשר צר מאוד
כל העולם כולו
גשר צר מאוד
גשר צר מאוד
והעיקר, והעיקר
לא לפחד, לא לפחד כלל.
והעיקר, והעיקר
לא לפחד כלל!
והעיקר, והעיקר
לא לפחד, לא לפחד כלל.
והעיקר, והעיקר
לא לפחד כלל!
כל העולם כולו
גשר צר מאוד
גשר צר מאוד
גשר צר מאוד
כל העולם כולו
גשר צר מאוד
גשר צר מאוד
כל העולם כולו
גשר צר מאוד
גשר צר מאוד
גשר צר מאוד
כל העולם כולו
גשר צר מאוד
גשר צר מאוד
והעיקר, והעיקר
לא לפחד, לא לפחד כלל.
והעיקר, והעיקר
לא לפחד כלל!
והעיקר, והעיקר
לא לפחד, לא לפחד כלל.
והעיקר, והעיקר
לא לפחד כלל!
כל העולם כולו
גשר צר מאוד
גשר צר מאוד
גשר צר מאוד
כל העולם כולו
גשר צר מאוד
גשר צר מאוד
והעיקר, והעיקר
לא לפחד, לא לפחד כלל.
והעיקר, והעיקר
לא לפחד כלל!
והעיקר, והעיקר
לא לפחד, לא לפחד כלל.
והעיקר, והעיקר
לא לפחד כלל!
0
    לחץ "אנטר" לפרסום
ר' נחמן מברסלב