לא תתפוס אותי – מאיר אריאל

X

-
זה מתחיל בעינייך ויורד ללשונך, ועולה בצחוקך , וחוזר לעינייך
מכריז: לא תתפוס אותי לא תתפוס אותי
זה ניצוץ בעינייך, זהו צליל בקולך, זהו טעם בצחוקך כידוד בעינייך
מכריז: לא תתפוס אותי לא תתפוס אותי לא תתפוס אותי!
רשתות כבר פרשתי
מלכודות אין מספר כצייד על משמר
עד בוש התייבשתי
ואת: לא תתפוס אותי לא תתפוס אותי לא תתפוס אותי!
כמה שלא תהיה נחמד
כמה שלא תבין אותי
כמה שתחזיק מעמד -
לא לא תתפוס אותי לא תתפוס אותי לא תתפוס אותי!
לא לא תתפוס אותי לא תתפוס אותי!
בי את מתעטפת ובי את מתכסה
אותי את מנסה אם דעתי נטרפת
כשאת לא תתפוס אותי לא תתפוס אותי לא תתפוס אותי!
שמה הרחק את חופשיה
איש לא ישלוט באחותי
רק במקרה את בסביבה -
לא לא תתפוס אותי לא תתפוס אותי לא תתפוס אותי
לא לא תתפוס אותי לא תתפוס אותי!
לא לא תתפוס אותי לא תתפוס אותי לא תתפוס אותי
לא לא תתפוס אותי לא תתפוס אותי!
-
-
זה מתחיל בעינייך ויורד ללשונך, ועולה בצחוקך , וחוזר לעינייך
מכריז: לא תתפוס אותי לא תתפוס אותי
זה ניצוץ בעינייך, זהו צליל בקולך, זהו טעם בצחוקך כידוד בעינייך
מכריז: לא תתפוס אותי לא תתפוס אותי לא תתפוס אותי!
רשתות כבר פרשתי
מלכודות אין מספר כצייד על משמר
עד בוש התייבשתי
ואת: לא תתפוס אותי לא תתפוס אותי לא תתפוס אותי!
כמה שלא תהיה נחמד
כמה שלא תבין אותי
כמה שתחזיק מעמד
לא לא תתפוס אותי לא תתפוס אותי לא תתפוס אותי!
לא לא תתפוס אותי לא תתפוס אותי!
בי את מתעטפת ובי את מתכסה
אותי את מנסה אם דעתי נטרפת
כשאת לא תתפוס אותי לא תתפוס אותי לא תתפוס אותי!
שמה הרחק את חופשיה
איש לא ישלוט באחותי
רק במקרה את בסביבה
לא לא תתפוס אותי לא תתפוס אותי לא תתפוס אותי
לא לא תתפוס אותי לא תתפוס אותי!
לא לא תתפוס אותי לא תתפוס אותי לא תתפוס אותי
לא לא תתפוס אותי לא תתפוס אותי!
-
0
    לחץ "אנטר" לפרסום
מאיר אריאל
שירים קלסיים