לבכות לך – אביב גפן

X

אני הולך, לבכות לך
תהיה חזק למעלה
געגועיי כמו דלתות
שנפתחות בלילה
לנצח אחי, אזכור אותך תמיד
וניפגש בסוף, אתה יודע.
ויש לי חברים, אבל גם הם כבים
אל מול אורך המשגע.
כשעצובים הולכים לים,
לכן הים מלוח.
וזה עצוב, שלהחזיר ציוד אפשר
לא געגוע.
לנצח אחי, אזכור אותך תמיד
וניפגש בסוף, אתה יודע.
ויש לי חברים, אבל גם הם כבים
אל מול אורך המשגע.
וכמו הגלים אנחנו מתנפצים
אל המזח אל החיים.
וכמו הגלים אנחנו מתנפצים
אל המזח אל החיים.
אני הולך,
לבכות לך תהיה חזק למעלה.
אני הולך, לבכות לך
תהיה חזק למעלה
געגועיי כמו דלתות
שנפתחות בלילה
לנצח אחי, אזכור אותך תמיד
וניפגש בסוף, אתה יודע.
ויש לי חברים, אבל גם הם כבים
אל מול אורך המשגע.
כשעצובים הולכים לים,
לכן הים מלוח.
וזה עצוב, שלהחזיר ציוד אפשר
לא געגוע.
לנצח אחי, אזכור אותך תמיד
וניפגש בסוף, אתה יודע.
ויש לי חברים, אבל גם הם כבים
אל מול אורך המשגע.
וכמו הגלים אנחנו מתנפצים
אל המזח אל החיים.
וכמו הגלים אנחנו מתנפצים
אל המזח אל החיים.
אני הולך,
לבכות לך תהיה חזק למעלה.
0
    לחץ "אנטר" לפרסום
אביב גפן
רצח רבין
שירי יום הזיכרון