מה אברך – להקת חיל הים

X

-
מה אברך לו, במה יבורך? זה הילד, שאל המלאך.
מה אברך לו, במה יבורך? זה הילד, שאל המלאך.
וברך לו חיוך שכמוהו כאור
וברך לו עיניים גדולות ורואות
לתפוס בן כל פרח וחי וציפור
ולב להרגיש בו את כל המראות.
מה אברך לו, במה יבורך? זה הנער? שאל המלאך.
מה אברך לו, במה יבורך? זה הנער? שאל המלאך.
וברך לו רגליים לרקוד עד אין סוף
ונפש לזכור בה את כל הלחנים
ויד האוספת צדפים עלי חוף
ואוזן קשובה לגדולים וקטנים.
מה אברך לו, במה יבורך? זה העלם? שאל המלאך.
מה אברך לו, במה יבורך? זה העלם? שאל המלאך.
וברך כי ידיו הלמודות בפרחים
יצלחו גם ללמוד את עוצמת הפלדה
ורגליו הרוקדות את מסע הדרכים
ושפתיו השרות את מקצב הפקודה.
מה אברך לו, במה יבורך? זה הגבר? שאל המלאך.
מה אברך לו, במה יבורך? זה הגבר? שאל המלאך.
נתתי לו כל שאפשר לי לתת שיר, וחיוך, ורגליים לרקוד
ויד מעודנת, ולב מרטט
ומה אברך לך עוד?
מה אברך לו, במה יבורך? זה הילד? העלם הרך.
מה אברך לו, במה יבורך? זה הילד? העלם הרך.
הנער הזה - עכשיו הוא מלאך.
לא עוד יברכוהו, לא עוד יבורך.
אלוהים, אלוהים, אלוהים
לו אך ברכת לו - חיים.
-
מה אברך לו, במה יבורך? זה הילד, שאל המלאך.
מה אברך לו, במה יבורך? זה הילד, שאל המלאך.
וברך לו חיוך שכמוהו כאור
וברך לו עיניים גדולות ורואות
לתפוס בן כל פרח וחי וציפור
ולב להרגיש בו את כל המראות.
מה אברך לו, במה יבורך? זה הנער? שאל המלאך.
מה אברך לו, במה יבורך? זה הנער? שאל המלאך.
וברך לו רגליים לרקוד עד אין סוף
ונפש לזכור בה את כל הלחנים
ויד האוספת צדפים עלי חוף
ואוזן קשובה לגדולים וקטנים.
מה אברך לו, במה יבורך? זה העלם? שאל המלאך.
מה אברך לו, במה יבורך? זה העלם? שאל המלאך.
וברך כי ידיו הלמודות בפרחים
יצלחו גם ללמוד את עוצמת הפלדה
ורגליו הרוקדות את מסע הדרכים
ושפתיו השרות את מקצב הפקודה.
מה אברך לו, במה יבורך? זה הגבר? שאל המלאך.
מה אברך לו, במה יבורך? זה הגבר? שאל המלאך.
נתתי לו כל שאפשר לי לתת שיר, וחיוך, ורגליים לרקוד
ויד מעודנת, ולב מרטט
ומה אברך לך עוד?
מה אברך לו, במה יבורך? זה הילד? העלם הרך.
מה אברך לו, במה יבורך? זה הילד? העלם הרך.
הנער הזהעכשיו הוא מלאך.
לא עוד יברכוהו, לא עוד יבורך.
אלוהים, אלוהים, אלוהים
לו אך ברכת לוחיים.

השיר מספר על ילד שגדל ואז נהרג בצה"ל, במהלך שמירה על בטחון ישראל

0
    לחץ "אנטר" לפרסום
יאיר רוזנבלום
צה"ל
רחל שפירא
שירי יום הזיכרון
שירים קלסיים