מיכאל ספיר – למה היא כיבתה לי את הטלוויזיה

X

-
תן, תן לו שם. תן לו שם
אבא איפה אימא?
אלין אימא ישנה
זוזי רגע, את מפריעה לי לראות
אה היא ישנה?
שים לי לולי
לא, אלין יש כדורגל חיים שלי.
זוזי, אני לא שם לך לולי עכשיו
נו!
תשים לי מהר לולי!
לא יעזור לך כלום, אני לא שם לולי!
אני אגיד לאימא
מה אימא?
אימא!
לא, לא אלין אל תגידי לאימא
רגע חכי, עוד מעט אני אשים לך לולי
תשים לי מהר
אני לא שם לך עכשיו לולי
עוד מעט אני אשים לך בטלפון, טוב?
לא בטלפון!
בטלזיוה (טלוויזיה)
לא, אני שם לך בטלפון אלין
אני לא שם לך בטלוויזיה
טוב אני אגיד לאימא
אימא!
לא, לא, לא
אלין, בבקשה אני אעשה מה שאת רוצה!
היא ביקשה שאני לא אעיר אותה
בואי רגע, בואי
אני אעשה מה שאת רוצה
תשים לי לולי מהר
-
תן לו!
יש!!!
שקט, אימא ישנה!
-
תן, תן לו שם. תן לו שם 
אבא איפה אימא?
אלין אימא ישנה
זוזי רגע, את מפריעה לי לראות
אה היא ישנה?
שים לי לולי
לא, אלין יש כדורגל חיים שלי.
זוזי, אני לא שם לך לולי עכשיו
נו!
תשים לי מהר לולי!
לא יעזור לך כלום, אני לא שם לולי!
אני אגיד לאימא
מה אימא?
אימא!
לא, לא אלין אל תגידי לאימא
רגע חכי, עוד מעט אני אשים לך לולי
תשים לי מהר
אני לא שם לך עכשיו לולי
עוד מעט אני אשים לך בטלפון, טוב?
לא בטלפון!
בטלזיוה (טלוויזיה)
לא, אני שם לך בטלפון אלין
אני לא שם לך בטלוויזיה
טוב אני אגיד לאימא
אימא!
לא, לא, לא
אלין, בבקשה אני אעשה מה שאת רוצה!
היא ביקשה שאני לא אעיר אותה
בואי רגע, בואי
אני אעשה מה שאת רוצה
תשים לי לולי מהר
-
תן לו!
יש!!!
שקט, אימא ישנה!

חיים שלי – [ביטוי אהבה, בעיקר של הורים כלפי ילדים] אהובה שלי, יקרה לי כמו החיים עצמם.

0
    לחץ "אנטר" לפרסום
ילדים
מיכאל ספיר