מי יודע מדוע ולמה – מיקי קם

X

מי יודע מדוע ולמה
לובשת הזברה פיג'מה?
כי בבוקר יום א'
הזברה קמה
פשטה את הפיג'מה
לבשה מן הסתם
מכנסיים וחולצה
אך מיד היא הרגישה
שאין היא מרוצה
מיהרה ולבשה... פיג'מה
בבוקר יום ב'
הזברה קמה
פשטה את הפיג'מה
לבשה בשמחה
את בגדי ההתעמלות
אך אוי דבקה בה
מחלת העצלות
מיהרה ולבשה... פיג'מה
פיג'מהמה פיג'ממה פיג'ה פיג'ה פיג'הממה
בבוקר יום ג'
הזברה קמה
פשטה את הפיג'מה
טרחה וטרחה
ומדדה לה סרבל
אך היה זה בגד
חם ומסורבל
מיהרה ולבשה ...פיג'מה
בבוקר יום ד'
הזברה קמה
פשטה את הפיג'מה
לבשה בשמחה בגד ים, בגד ים
אך אוי ואבוי
היא קיבלה מחלת ים
מיהרה ולבשה... פיג'מה
פיג'מהמה פיג'ממה פיג'ה פיג'ה פיג'הממה
בבוקר יום ה'
הזברה קמה
פשטה את הפיג'מה
עמדה ומדדה לה שמלת מלמללה
אך מיד ובטרם
בטרם התרגלה לה
מיהרה ולבשה... פיג'מה
בערב שבת
הזברה קמה
אך בטרם פשטה את הפיג'מה
ישבה וחשבה
אם כדאי ליום אחד בלבד
לטרוח וללבוש את שמלת השבת
ישבה וחשבה וחשבה וחשבה
וחשבה וחשבה עד מוצאי שבת
ומאז איש אינו שואל מדוע ולמה
לובשת הזברה פיג'מה
מי יודע מדוע ולמה 
לובשת הזברה פיג'מה?
כי בבוקר יום א'
הזברה קמה
פשטה את הפיג'מה
לבשה מן הסתם
מכנסיים וחולצה
אך מיד היא הרגישה
שאין היא מרוצה
מיהרה ולבשהפיג'מה
בבוקר יום ב'
הזברה קמה
פשטה את הפיג'מה
לבשה בשמחה
את בגדי ההתעמלות
אך אוי דבקה בה
מחלת העצלות
מיהרה ולבשהפיג'מה
פיג'מהמה פיג'ממה פיג'ה פיג'ה פיג'הממה 
בבוקר יום ג'
הזברה קמה
פשטה את הפיג'מה
טרחה וטרחה
ומדדה לה סרבל
אך היה זה בגד
חם ומסורבל
מיהרה ולבשהפיג'מה
בבוקר יום ד'
הזברה קמה
פשטה את הפיג'מה
לבשה בשמחה בגד ים, בגד ים
אך אוי ואבוי
היא קיבלה מחלת ים
מיהרה ולבשהפיג'מה
פיג'מהמה פיג'ממה פיג'ה פיג'ה פיג'הממה 
בבוקר יום ה'
הזברה קמה
פשטה את הפיג'מה
עמדה ומדדה לה שמלת מלמללה 
אך מיד ובטרם
בטרם התרגלה לה
מיהרה ולבשהפיג'מה
בערב שבת
הזברה קמה
אך בטרם פשטה את הפיג'מה
ישבה וחשבה
אם כדאי ליום אחד בלבד
לטרוח וללבוש את שמלת השבת
ישבה וחשבה וחשבה וחשבה 
וחשבה וחשבה עד מוצאי שבת
ומאז איש אינו שואל מדוע ולמה
לובשת הזברה פיג'מה
 
0
    לחץ "אנטר" לפרסום
דובי זלצר
מיקי קם
ע. הלל
שירי ילדים