מכירים את אלה ש… | מאחרים כרוניים

X

טוב, מה קורה איתו? הוא אמור להגיע?
פאק! -אתם יודעים משהו? מישהו דיבר איתו?
עד שהוא יגיע אני כבר אתגייס.
טוב,
חייבים להתחיל.
מאחרים כרוניים.
רבים וטובים לוקים בהפרעה, קרוב ל-20 אחוזים מהאוכלוסייה.
אפילו המשיח, שהרי אם הוא יגיע בסוף,
מה זאת אומרת "אם?"
ודאי כבר שמור לו מקום של כבוד בקבוצה המפוקפקת הזאת.
מכירים את אלה שמאחרים כל הזמן?
תמשיכו בלעד...
מחקר מקיף חושף מספר טיפוסים שונים העונים להגדרה.
הדדליינר:
סתם ללכת לעבודה משעמם אותו.
זאת סכנת האיחור שממלאה אותו מוטיבציה
ותמיד ברגע האחרון.
המפיקה: תנסה להספיק מקסימום משימות במינימום זמן.
היומן שלה מלא פגישות, כחול על שפת הים,
אליהן היא מאחרת, כמובן.
המפוזר: דעתו מוסחת בקלות
אה, טרול.
וגירוי זניח שנקרה בדרכו שואב אותו בעוצמה ומשבש לו את התוכניות.
יצור מטופש.
המתנצל:
אני מה-זה מתנצל. -אה?
לא משנה. אני...
אני אגיד לך מה, זה מורכב. -איפה אתם? -חנות הג'ירפות...
המתחמק: -עד לשם הלכתי...
פקקים? נתקעת בפקקים?
אני מחכה לך כבר 35 דקות.
פקקים, הוא נתקע בפקקים. בוא ניסע.
וזה רק קצה הקרחון.
אני מה-זה מתנצל. אני...
קליק! -מחקר נוסף חילק נסיינים לשתי קבוצות:
בקבוצה הראשונה טיפוסים רציונליים ותחרותיים,
ובקבוצה השנייה אנשים יצירתיים וחקרניים.
החוקר הפעיל סטופר וביקש מהמשתתפים לציין מתי לתחושתם עברה דקה.
חברי הקבוצה הראשונה דייקו,
הקבוצה השנייה עצרה את השעון אחרי כמעט דקה וחצי.
אז האם אנשים יצירתיים באמת מועדים יותר לנטייה הכרונית לאחר?
אז זהו, שלאו דווקא.
המחקרים הכי עדכניים בנושא קובעים כי אין מאפיינים ברורים למאחרים.
מה שמן הסתם גם מקשה על טיפול בבעיה, כי אם אין בעיה אחת, אין פתרון אחד.
מה שכן, על דבר אחד מסכימים רוב החוקרים וזו מסקנה קצת משונה:
איש מהמאחרים לא עושה את זה בכוונה.
טוב, מה קורה איתו? הוא אמור להגיע?
פאק! -אתם יודעים משהו? מישהו דיבר איתו?
עד שהוא יגיע אני כבר אתגייס.
טוב,
חייבים להתחיל.
מאחרים כרוניים.
רבים וטובים לוקים בהפרעה, קרוב ל-20 אחוזים מהאוכלוסייה.
אפילו המשיח, שהרי אם הוא יגיע בסוף,
מה זאת אומרת "אם?"
ודאי כבר שמור לו מקום של כבוד בקבוצה המפוקפקת הזאת.
מכירים את אלה שמאחרים כל הזמן?
תמשיכו בלעד
מחקר מקיף חושף מספר טיפוסים שונים העונים להגדרה.
הדדליינר:
סתם ללכת לעבודה משעמם אותו.
זאת סכנת האיחור שממלאה אותו מוטיבציה
ותמיד ברגע האחרון.
המפיקה: תנסה להספיק מקסימום משימות במינימום זמן.
היומן שלה מלא פגישות, כחול על שפת הים,
אליהן היא מאחרת, כמובן.
המפוזר: דעתו מוסחת בקלות
אה, טרול.
וגירוי זניח שנקרה בדרכו שואב אותו בעוצמה ומשבש לו את התוכניות.
יצור מטופש.
המתנצל:
אני מה-זה מתנצל. -אה?
לא משנה. אני
אני אגיד לך מה, זה מורכב. -איפה אתם? -חנות הג'ירפות
המתחמק: -עד לשם הלכתי
פקקים? נתקעת בפקקים?
אני מחכה לך כבר 35 דקות.
פקקים, הוא נתקע בפקקים. בוא ניסע.
וזה רק קצה הקרחון.
אני מה-זה מתנצל. אני
קליק! -מחקר נוסף חילק נסיינים לשתי קבוצות:
בקבוצה הראשונה טיפוסים רציונליים ותחרותיים,
ובקבוצה השנייה אנשים יצירתיים וחקרניים.
החוקר הפעיל סטופר וביקש מהמשתתפים לציין מתי לתחושתם עברה דקה.
חברי הקבוצה הראשונה דייקו,
הקבוצה השנייה עצרה את השעון אחרי כמעט דקה וחצי.
אז האם אנשים יצירתיים באמת מועדים יותר לנטייה הכרונית לאחר?
אז זהו, שלאו דווקא.
המחקרים הכי עדכניים בנושא קובעים כי אין מאפיינים ברורים למאחרים.
מה שמן הסתם גם מקשה על טיפול בבעיה, כי אם אין בעיה אחת, אין פתרון אחד.
מה שכן, על דבר אחד מסכימים רוב החוקרים וזו מסקנה קצת משונה:
איש מהמאחרים לא עושה את זה בכוונה.
0
    לחץ "אנטר" לפרסום
מכירים את אלה ש