ממצרים – עלמה זוהר

X

תמיד יש מלחמה באפריקה
מזל שהיא רחוקה
שלא רואים ולא שומעים
אותה מכאן
גם אני הלכתי פעם
בנתיב הייסורים
ממצרים לירושלים
במדבר, ימים רבים
בלי מים, בלי מים
עם אותה שאלה בעיניים
גם אני פגשתי רשע
המכה בלי אבחנה
אנשים חפים מפשע
אנשים בלי הגנה
בלי בית, בלי בית
עם ילדים קטנים בידיים
והם דופקים לך בדלת
הם בוכים בכי תמרורים
אל תאמר - מה לי עם אלה
אלה אנשים זרים
כי בכל דור ודור
חייב אדם לראות עצמו
כאילו הוא
יצא ממצרים
שלא ישכח
איך ברח, הוכה, הושפל, נרצח
איך צעק לשמיים
גם אני חיפשתי כוח
להציל מה שאפשר
כשלא היה לאן לברוח
דמי היה מותר
אות קין, אות קין
אנשים נופלים לברכיים
הם דופקים לך בדלת
הם בוכים בכי תמרורים
אל תאמר - מה לי עם אלה
אלה אנשים שחורים
כי בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו
כאילו הוא
יצא ממצרים
שלא ישכח
איך ברח, הוכה, הושפל, נרצח
איך צעק לשמיים
אז שמור נא על כולנו
ריבונו של עולם
שלא נזדקק אף פעם
לרחמים של בני אדם
כי בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו
כאילו הוא
יצא ממצרים
שלא ישכח
איך ברח, הוכה, הושפל, נרצח
איך צעק לשמיים
תמיד יש מלחמה באפריקה
מזל שהיא רחוקה
שלא רואים ולא שומעים
אותה מכאן
תמיד יש מלחמה באפריקה
מזל שהיא רחוקה
שלא רואים ולא שומעים
את הצעקה
תמיד יש מלחמה באפריקה

מזל שהיא רחוקה

שלא רואים ולא שומעים

אותה מכאן

גם אני הלכתי פעם

בנתיב הייסורים

ממצרים לירושלים

במדבר, ימים רבים

בלי מים, בלי מים

עם אותה שאלה בעיניים

גם אני פגשתי רשע

המכה בלי אבחנה

אנשים חפים מפשע

אנשים בלי הגנה

בלי בית, בלי בית

עם ילדים קטנים בידיים

והם דופקים לך בדלת

הם בוכים בכי תמרורים

אל תאמרמה לי עם אלה

אלה אנשים זרים

כי בכל דור ודור
חייב אדם לראות עצמו

כאילו הוא

יצא ממצרים

שלא ישכח

איך ברח, הוכה, הושפל, נרצח

איך צעק לשמיים

גם אני חיפשתי כוח

להציל מה שאפשר

כשלא היה לאן לברוח

דמי היה מותר

אות קין, אות קין

אנשים נופלים לברכיים

הם דופקים לך בדלת

הם בוכים בכי תמרורים

אל תאמרמה לי עם אלה

אלה אנשים שחורים

כי בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו

כאילו הוא

יצא ממצרים

שלא ישכח

איך ברח, הוכה, הושפל, נרצח

איך צעק לשמיים

אז שמור נא על כולנו

ריבונו של עולם

שלא נזדקק אף פעם

לרחמים של בני אדם

כי בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו

כאילו הוא

יצא ממצרים

שלא ישכח

איך ברח, הוכה, הושפל, נרצח

איך צעק לשמיים

תמיד יש מלחמה באפריקה

מזל שהיא רחוקה

שלא רואים ולא שומעים

אותה מכאן

תמיד יש מלחמה באפריקה

מזל שהיא רחוקה

שלא רואים ולא שומעים

את הצעקה
0
    לחץ "אנטר" לפרסום
יציאת מצרים
מסתננים ומבקשי מקלט
עבדות
עלמה זוהר
פסח
שירי מחאה